Taajamakosteikon kasvihuonekaasujen vaihto

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092297
Title: Taajamakosteikon kasvihuonekaasujen vaihto
Author: Tolppanen, Maria Elena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092297
http://hdl.handle.net/10138/163720
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skoglig ekologi och resurshushållning
Forest Ecology and Management
Metsien ekologia ja käyttö
Abstract: Rakennetut kosteikot ovat keinotekoisia kosteikkojärjestelmiä, jotka on suunniteltu ja rakennettu hyödyntämään luonnon prosesseja. Taajamissa kosteikot toimivat laaja-alaisina ekosysteemipalveluiden tarjoajina. Luonnonkosteikkojen kasvihuonekaasujen vaihtoa on tutkittu paljon, mutta rakennettuja kosteikoita, jotka toimivat taajamissa on tutkittu vähän. Nummelan Portin rakennetun taajamakosteikon tavoitteena on estää ravinteiden ja haitta-aineiden suoraa kulkua Enäjärveen puhdistamalla Kilsoinpuron valuma-alueelta kertyvää vettä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Nummelan Portin rakennetun taajamakosteikon keskeisten kasvihuonekaasujen hiilidioksidin (CO2), metaanin (CH4) ja dityppioksidin (N2O) vuot. Kiinteiden ja kelluvien kammiomittausten tarkoituksena oli vastata siihen kuinka kosteikon erilaiset kasvupaikat myötävaikuttavat alueelliseen ja kesänaikaiseen vuohon. Aineisto kerättiin taajamakosteikolta touko-elokuun välisenä aikana vuonna 2014. Kasvihuonekaasumittauksia varten taajamakosteikolle asennettiin 18 kiinteää kaulusta, joista muodostettiin kuusi kaulusryhmää. Näiden lisäksi mittauksia tehtiin avoimella vesipinnalla kosteikon sisäänvirtauspisteessä, keskivälissä ja ulosvirtauspisteessä. Mittauksissa käytettiin suljetun kammion menetelmää sekä kuplankeräimiä. Kasvihuonekaasuvoiden lisäksi seurattiin mittauspisteiden vedenpinnan korkeutta suhteessa maanpintaan, maaperän lämpötilaa sekä kasvillisuutta. Kiinteiden mittauspisteiden bruttofotosynteesi vaihteli 655 – 6403 mg m-2 h-1 välillä, ekosysteemin hiilidioksidin nettovaihto 216 – 4385 mg m-2 h-1 ja ekosysteemin respiraatio -204 – -2936 mg m-2 h-1 välillä. Kiinteiden mittauspisteiden CH4-vuo vaihteli 0,02 – 55 mg m-2 h-1 ja N2O-vuo -2 x 10-4 – 3,2 x 10-2 μg m-2 h-1 välillä. Avoimen vesipinnan CH4-vuo vaihteli 0,04 – 36 mg m-2 h-1 ja N2O-vuo 1 x 10-2 – 1 x 10-1 μg m-2 h-1 välillä. Vedenpinnan korkeus suhteessa maanpintaan selitti noin 30 % veden alla tai osittain veden alla olevien kaulusryhmien CH4-voista. Kokonaislehtialan todettiin selittävän yli 60 % ekosysteemin hiilidioksidin nettovaihdosta kyseisissä kaulusryhmissä. Maan lämpötila viiden senttimetrin syvyydessä selitti 24 – 37 % N2O-voista neljän kaulusryhmän osalta. Tutkimuksen perusteella Nummelan Portin rakennettu taajamakosteikko oli CO2:n kohdalla nielu kesän 2014 mittauksissa. Mittausten perusteella CO2:n sidonta oli suurempaa ekosysteemiin päin (bruttofotosynteesi ja ekosysteemin hiilidioksidin nettovaihto) kuin ilmakehään (ekosysteemin respiraatio). CO2-voiden mukaan kasvupaikat, joissa oli suurempi kokonaislehtialaindeksi sitoivat CO2:a enemmän kuin vähemmän kasvustoa omaavat kasvupaikat. Taajamakosteikko oli CH4:n lähde kaikkien alueiden osalta. Suurimmat CH4-vuot saatiin kosteimmista mittauspisteistä, jotka olivat kokonaan tai osittain veden alla mittauskauden aikana. N2O:n kohdalla päästöt ovat pienet, mutta kosteikko oli sen osalta kuitenkin lähde.
Subject: rakennettu kosteikko
kasvihuonekaasuvuo
hiilidioksidivuo
metaanivuo
dityppioksidivuo
kammiomittaukset
kokonaislehtialaindeksi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record