Lakkaasi ja tyrosinaasi ja niiden aktiivisuus valkolahosienissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092361
Title: Lakkaasi ja tyrosinaasi ja niiden aktiivisuus valkolahosienissä
Author: Kajasniemi, Petri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092361
http://hdl.handle.net/10138/163734
Thesis level: master's thesis
Discipline: Bioteknik (EYT)
Biotechnology (EYT)
Biotekniikka (EYT)
Abstract: Tutkielman kirjallinen osuus käsitteli Agaricus-suvun sieniä, sekä tyrosinaasin ja lakkaasin toimintaa ja rakennetta ja niiden jo olemassa olevia että mahdollisia sovelluksia. Kokeellisessa osassa pyrittiin selvittämään lakkaasin ja tyrosinaasin aktiivisuutta puuta ja kariketta lahottavien kantasienten kasvatuksissa ja vertaamaan erilaisia tyrosinaasiaktiivisuuden mittausmenetelmiä. Kokeellisessa osuudessa oli kaksi 28 vuorokautta kestänyttä kasvatusta. Toisessa alustana oli 2% mallasliemi ja toisessa 1,5 % soijarouheliemi. Soijarouhekasvatuksessa oli seitsemän valkolahosientä. Mallasliemikasvatuksessa oli mukana kuusi Agaricus-suvun sienikantaa ja A. bisporus FBCC396-kanta, jonka kasvatusliemeen lisättiin kuparia loppukonsentraatioon 25 µM. Kasvatuksista määritettiin seitsemässä eri aikapisteessä (päivät 7, 11, 14, 18, 21, 24 and 28) lakkaasiaktiivisuus kasvatusliemestä, sekä tyrosinaasin monofenolaasi- ja difenolaasiaktiivisuus myseeliuutteesta. Tyrosinaasiaktiivisuudet määritettiin kaikista kasvatuksista sidotun kinonin menetelmällä, lisäksi difenolaasiaktiivisuus määritettiin soijarouhekasvatuksista vapaan kinonin menetelmällä. Kaikkien kokeen sienikantojen morfologinen tunnistus varmistettiin ITS-alueiden tunnistuksen perusteella. Molekyyligeneettisessä osuudessa oli tavoitteena myös eristää kannoista tyrosinaasin ja lakkaasin kuparinsidonta-alueiden sekvenssejä ja verrata niitä geenitietokantojen jo olemassa olevaan dataan. Soijarouhealustalla suurimmat lakkaasiaktiivisuudet mitattiin Phlebiopsis gigantea FBCC730 –kannan kasvatusliemestä, vastaavasti mallasliemikasvatuksessa korkeimmat lakkaasiaktiivisuudet löytyivät A. bisporus FBCC396 –kannan kasvatuksesta, johon oli lisätty kuparia. Tyrosinaasin suhteen taas parhaat kannat olivat Agrocybe praecox ja P. gigantea –sienet, joiden myseeliuutteen monofenolaasi- ja difenolaasiaktiivisuuden olivat korkeimmat. Kummassakin käytetyssä tyrosinaasiaktiivisuuden mittausmenetelmässä oli omat hankaluutensa ja epävarmuustekijänsä, eivätkä kummankaan tulokset ole yksiselitteisesti luotettavia, johtuen pääasiallisesti erilaisten fenoleita hapettavien entsyymien päällekkäisistä aktiivisuuksista.The literature part of the thesis discusses about Agaricus mushrooms and the structure and function of laccase and tyrosinase. Also the potential and existing applications of these enzymes were reviewed. In experimental part the activity levels of tyrosinase and laccase were measured in two 28 day cultivations. Medium in the cultivation was 2% (w/v) malt extract broth and in other cultivations the medium was 1.5% (w/v) soybean meal. In soybean meal medium seven white rot fungi were cultivated and in malt broth six Agaricus strains were cultivated. Agaricus bisporus FBCC396 strain was cultivated in pure malt broth and with 25 µM copper addition. The laccase activity from culture media and tyrosinase activity, both monophenolase and diphenolase activities, were measured in seven different time points (day 7, 11, 14, 18, 21, 24 and 28). Tyrosinase activity was measured with bound quinone method from all samples. Diphenolase activity from samples from soybean meal cultivations was measured also with free quinone method in addition to bound quinone method. Morphological identification of all strains was confirmed with the ITS region sequencing. Also attempts to isolate the copper binding regions of laccase and tyrosinase genes were made, and the sequences from isolated copper binding regions were compared to existing data in gene databases. The highest laccase activity was measured from Phlebiopsis gigantea FBCC730 culture broth in soybean meal cultivation and in malt broth cultivation the highest laccase activity was measured from A. bisporus FBCC396 strain with the addition of copper in the culture medium. The highest tyrosinase activities were measured from Agrocybe praecox and P. gigantea mycelium extracts, which had both highest mono- and diphenolase activities. Both used tyrosinase activity measurement methods had their own difficulties and uncertainties, and neither results are absolutely reliable, mainly due to overlapping activities of phenol oxidising enzymes
Subject: lakkaasi
tyrosinaasi
aktiivisuusmääritys
valkolahosieni
karikkeenlahottajasieni


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record