Rahapeliongelman hoito ja sosiaalityöntekijän tehtävät : systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273526
Title: Rahapeliongelman hoito ja sosiaalityöntekijän tehtävät : systemaattinen kirjallisuuskatsaus
Author: Lohi, Katariina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273526
http://hdl.handle.net/10138/163893
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete
Abstract: Pro Gradu -tutkielmani on systemaattinen kirjallisuuskatsaus rahapeliongelman hoidosta ja sosiaalityöntekijän tehtävistä. Tutkimuksessa olen kerännyt tarkalla systemaattisella metodilla olemassa olevasta tutkimuskirjallisuudesta tutkimusartikkeleita, jotka käsittelevät rahapeliongelman hoitoa sekä sosiaalityöntekijän tehtäviä rahapeliongelman hoidossa. Keräämälläni tutkimusaineistolla etsin vastauksia tutkimuskysymyksiini: 1) Mitkä tekijät vaikuttavat rahapeliongelmaisten toipumisprosessiin aiempien tutkimusten mukaan? 2) Miten sosiaalityöntekijän tehtäviä rahapeliongelman hoidon yhteydessä on tutkittu? 3) Millaisena sosiaalityöntekijän tehtävät kuvataan rahapeliongelman hoitoa käsittelevissä artikkeleissa? Aluksi käyn läpi olemassa olevan tutkimuskirjallisuuden kautta, millaisena ilmiönä ja käsitteenä rahapeliongelma esiintyy, miten rahapeliongelmaa on tutkittu, minkälaista hoitoa rahapeliongelmaan tarjotaan ja millainen on sosiaalityöntekijän asiantuntijasuhde rahapeliongelman hoitoon. Käyn lyhyesti läpi systemaattista kirjallisuuskatsausta tutkimusmetodina. Tämän jälkeen käyn tarkasti ja systemaattisesti läpi sitä, miten olen kerännyt tieteelliset artikkelit tutkimusaineistooni. Analyysiosiossa vastaan tutkimuskysymyksiini tutkimusartikkelista nostamien teemojen avulla. Ensimmäisessä analyysiosiossa käsittelen sitä, millaisia tukevia tekijöitä rahapeliongelmaiset ovat tuoneet esiin kuntoutusprosesissaan. Nämä ovat 1) henkilökohtaiset tekijät, 2) hoitavan työntekijän ja rahapeliongelmaisen vuorovaikutussuhde sekä hoitokertojen tiiviys ja määrä, 3) GA-ryhmät ja 4) perhe ja läheiset. Toisessa analyysiosiossa tuon esiin, miten rahapeliongelman hoitoa ja sosiaalityöntekijän yhteyttä on aikaisemmissa tutkimuksissa tutkittu. Viimeisessä analyysiosiossa käyn tieteellisten artikkelien kautta läpi sitä, millaisia ovat sosiaalityöntekijöiden tehtävät rahapeliongelman hoidossa.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record