Endek-kankaiden metaforinen ja narratiivinen merkitys balilaisille

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16401
Title: Endek-kankaiden metaforinen ja narratiivinen merkitys balilaisille
Author: Keränen, Kaija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2009-05-11
URI: http://hdl.handle.net/10138/16401
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tarkastelen tutkielmassani kenttätyöni kohteena olleen balilaisen kangastehtaan toimintaa sekä heidän valmistamaansa perinteiseen endek-kankaaseen paikallisesti liitettyjä merkityksiä. Endek-tekstiilejä valmistetaan ikat-tekniikalla, joka on ympäri maailmaa tavattava työteliäs ja vaikeasti mekanisoitava kankaankuviointitapa. Selvitän työssäni millainen toiminta pitää yllä perinteisiä kankaita valmistavaa tehdasta sekä salliiko se muutoksia toimintatavoissaan. Keskeistä tässä on valmistajan sukupuoli, joka kankaiden kohdalla yleensä liitetään naisten toiminnaksi. Pyrin kuitenkin sekä kenttätyöni että lähdekirjallisuuden avulla problematisoimaan liian yksioikoisia käsityksiä kankaanvalmistajan sukupuolesta. Tutkimuskohteeni taustalla vaikuttaa balilainen estetiikka, jota on länsimaisten taholta suhteettomasti korostettu jo esikoloniaaliselta ajalta lähtien. Balin tutkimushistoriaa tarkasteltaessa erityisesti vallan käsite on ongelmallinen. Geertz on tuonut esiin kuvan Balista rituaalisena, eksoottisena ja suorastaan ajan ulkopuolella olevana. Tälle vastakkaisena Boon on reflektoinut esiin länsimaista tapaa luoda vääristyneitä kuvia vieraaksi koetusta kulttuurista. Wiener puolestaan on asettanut eksotisoinnin historiallisiin kehyksiin, eli kolonialismin aikaan, jolloin Bali verisesti alistettiin osaksi siirtomaavaltaa. Keane ja Hoskins ovat tuoneet esiin paikallisia tapoja tuottaa valtaan ja historialliseen kokemukseen liittyviä käsityksiä, joita ovat esimerkiksi rituaaliset käytänteet ja yhteisölle merkitykselliset esineet. Pidänkin olennaisena seikkana kenen näkökulmasta ja millä tavoin yhteiskuntaa ja historiallisia tapahtumia kuvataan. Työssäni on kyse historiallisen jatkuvuuden problematiikasta, toisaalta balilaisen estetiikan, toisaalta kuvaamani tehtaan toiminnan. Kankaat ovat keskeinen näitä molempia yhdistävä tekijä niiden liittyessä monin tavoin indonesialaiseen yhteiskuntaan. Tarkastelen työssäni endek-kangasta merkitysten luojana ja tapana säilöä kulttuurista kokemusta.Teen sen narratiivisuuden ja metaforan käsitteiden avulla suhteuttamalla kankaan valmistuksen ja käytön ajallisiin prosesseihin. Työni punaisena lankana ovatkin historialliset tapahtumat sekä yhteiskunnallinen todellisuus, johon kankaan kudonta ihmisten toimintana kulloisenakin hetkenä suhteutetaan.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 5.872Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record