Silmät selässä : työntekijöiden työhyvinvoinnista huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteissä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16413
Title: Silmät selässä : työntekijöiden työhyvinvoinnista huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteissä
Author: Aropuu, Henna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2009-11-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/16413
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmani käsitteli huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteiden työntekijöiden työhyvinvointia. Tarkastelin sitä yleisen työhyvinvointikirjallisuuden, Karasekin työn vaatimusten ja hallintamahdollisuuksien mallin, Demeroutin työn vaatimusten ja työn voimavaratekijöiden mallin sekä työn imun käsitteen avulla. Huumeiden käyttäjille tarjottava niin sanottu matalan kynnyksen hoito on tärkeää niin kansanterveydellisesti kuin huumeiden käyttäjien hyvinvoinnin kannalta. Terveysneuvontatoiminnan taustalla on niin sanottu haittojen vähentämisen periaate. Terveysneuvontapisteissä tehtävä työ on ainutlaatuista ja välttämätöntä, mutta myös tekijöilleen haastavaa. Kuten tutkimuksissa on todettu, terveysneuvontapistetoiminnasta on kuitenkin saatu hyviä tuloksia. Työntekijät ovat keskeisessä asemassa työn onnistumisessa, mutta heidän työnsä on antoisuudestaan huolimatta rasittavaa monella tavalla. Tutkimuskysymyksiäni olivat: Mitkä tekijät vähentävät tai lisäävät terveysneuvontapisteiden työntekijöiden työhyvinvointia? Miten terveysneuvontapisteiden työntekijät jaksavat työssään? Millaisena terveysneuvontapisteiden työntekijät kokevat työnsä? Kokevatko terveysneuvontapisteiden työntekijät stressiä työssään? Onko työ terveysneuvontapisteissä kuormittavaa? Näitä kysymyksiä tarkastellessa nousivat esiin muun muassa työn perusasioiden, kuten määräaikaisten työsuhteiden sekä palkan, työturvallisuuden, vaikutusmahdollisuuksien työssä, työn merkityksellisyyden, työilmapiirin, itsestä huolehtimisen, stressin ja työhön liittyvän asenteellisuuden vaikutukset. Aineistona olivat yhdeksän terveysneuvontapisteen työntekijän haastattelut, joissa keskityin heidän omaan subjektiiviseen näkemykseensä ja toimijuuteensa työpaikalla. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta työntekijöiden työhyvinvointia lisäävän muun muassa sen, että he pitävät työstään, kokevat sen merkittävänä ja löytävät työn iloa pienistä asioista ja tilanteista. Pisteissä käyvät narkomaanit eivät ole niin vaikeita asiakkaita kuin voisi kuvitella, vaan työntekijät auttavat heitä useimmiten mielellään. Työntekijät kokevat, että heidän työturvallisuudestaan huolehditaan. Työn tekemistä kohtaan kuvattiin myös tietynlaista intohimoa, työ koettiin yhteiskunnallisesti vaikuttavaksi ja haittojen vähentämisen periaate oli selvä lähtökohta. Työntekijät kokivat, että heidän vahvuutensa työntekijöinä sekä työn vaatimukset kohtaavat. Myös työyhteisö koettiin keskeiseksi voimavaraksi jaksamisen kannalta. Työhyvinvointia heikentää se, että työtä tehdään haastavan asiakasryhmän kanssa vähillä resursseilla huonosti palkatulla sosiaali- ja terveysalalla, jolle tyypillistä ovat muun muassa määräaikaiset työsuhteet. Työtä kohtaan myös esiintyy asenteellisuutta. Kuten monissa työyhteisöissä, vaikuttavat ongelmiin ja ristiriitoihin terveysneuvontapisteissäkin työyhteisön ja organisaation ongelmat. Kamamaailman läsnäololla ja asiakkaiden ajoittain rankoilla elämäntilanteilla on vaikutusta työssä jaksamiseen, mutta työntekijät ymmärtävät itsestä huolehtimisen ja työyhteisön huollon merkityksen. Työni keskeisin anti on se, että terveysneuvontapisteiden työntekijät ovat saaneet äänensä kuuluviin. Terveysneuvontapisteissä tehtävää työtä ei ole tutkittu aikaisemmin tästä näkökulmasta. Työntekijöiden omien kokemusten kuuleminen voi tuottaa uusia ajatuksia ja ideoita työhön ja sen kehittämiseen entistä paremmaksi
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 7.250Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record