Taajuuslisenssihuutokauppojen tehokkuus: kuinka luoda sosiaalisesti optimaalinen huutokauppamekanismi

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/16425
Title: Taajuuslisenssihuutokauppojen tehokkuus: kuinka luoda sosiaalisesti optimaalinen huutokauppamekanismi
Author: Eloranta, Lauri
Contributor: University of Helsinki, Department of Economics
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Tutkimukseni tarkoituksena on tutkia erilaisia matkaviestinverkkojen taajuuslisenssien jakomenetelmiä sekä selvittää, mikä menetelmä tuottaisi yhteiskunnan kannalta tehokkaimman markkinarakenteen. Aihe on erittäin ajankohtainen Suomessa, sillä Suomen hallitus ehdotti 26.3.2009, että huutokauppaa kokeillaan vuoden 2009 marraskuussa taajuuslisenssien jakomenettelynä. Suomessa teleoperaattoreiden toimilupia ei ole aiemmin jaettu huutokauppamenetelmällä, vaan viranomaiset ovat itse päättäneet, kuka tai mikä taho toimiluvat saa. Kun viranomaiset jakavat teleoperaattoreille toimilupia, tulee heillä olla mahdollisimman hyvä käsitys yrityksistä sekä niiden toiminnasta. Jos näin ei ole, toimiluvat saattavat päätyä yhteiskunnan kannalta tehottomilla yrityksille. Huutokauppamekanismilla pyritään siihen, että taajuuslisenssit päätyisivät taloudellisesti tehokkaimpien yritysten haltuun. Esittelen tutkielmassani argumentteja, jotka puhuvat huutokaupan puolesta tehokkaana taajuuslisenssien allokointimekanismina. Muita lisenssien jakomenetelmiä historian saatossa ovat olleet muun muassa kauneuskilpailu sekä toimilupien arvonta. Huutokauppa jakaa toimiluvat suurella todennäköisyydellä niitä eniten arvostaville. Se on tasapuolinen sekä läpinäkyvä toimintamalli, sillä yritykset tietävät, miten ne voivat lisenssin voittaa. Se kerää tuloja valtiolle vääristämättä markkinoita ja paljastaa yritysten arvostukset lisenssejä kohtaan. Tutkielmassani esitän anglo-hollantilaisen huutokauppamekanismin, joka pyrkii ratkaisemaan uusien ja vanhojen operaattoreiden epäsymmetrisyyttä silloin, kun jaettavien lisenssien sekä vanhojen operaattoreiden lukumäärä on yhtä suuri. Anglo-hollantilaisen huutokaupan etuja on myös sen kolluusioita ehkäisevä vaikutus sekä sen taipumus jakaa lisenssit niitä eniten arvostaville tarjoajien epäsymmetrisyydestä huolimatta. Tutkielman luvussa 9 esittelen tehokkaan markkinarakenteen tuottavan hyppivän englantilaisen huutokaupan. Se perustuu sosiaalisen hyvinvointifunktion maksimoimiseen, jossa otetaan huomioon niin yritysten, kuluttajien kuin regulaattorinkin näkökulma. Malli tuottaa tehokkaan markkinarakenteen endogeenisesti eli siten, että toimilupien määrää ei ole ennalta määrätty. Hyppivä englantilainen huutokauppa jakaa lisenssit niitä eniten arvostaville. Siinä myös voidaan ottaa huomioon perittävien lisenssimaksujen taloutta tehostava vaikutus. Teen johtopäätöksiä erilaisista huutokauppamalleista lyhyiden esimerkkien avulla. Lopuksi arvioin hallituksen huutokauppalakiesitystä tutkielmassa saatujen tulosten pohjalta. Tärkein lähteeni tutkielmassa oli Georg Gebhardtin sekä Achim Wambachin artikkeli: Auctions to implement the efficient market structure", jonka pohjalta esitän työssäni hyppivän englantilaisen huutokauppamekanismin. Muita tärkeitä lähteitä työssäni olivat Paul Klempererin huutokauppateoriaan liittyvät artikkelit sekä Helmuts Azacisin sekä Roberto Burguetin artikkeli Incumbency and entry in license auctions: The Anglo-Dutch auction meets another simple alternative .
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/16425
Date: 2009-05-08


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 6.794Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record