"I Will Set His Hand on the Sea, and His Right Hand on the River" : North West Semitic Kingship and the Sea of Combat Myth: A Survey of Hebrew Poetry in Light of Ancient Near Eastern Evidence

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2371-8
Title: "I Will Set His Hand on the Sea, and His Right Hand on the River" : North West Semitic Kingship and the Sea of Combat Myth: A Survey of Hebrew Poetry in Light of Ancient Near Eastern Evidence
Author: Töyräänvuori, Joanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Theology, Eksegetiikka
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-08-19
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2371-8
http://hdl.handle.net/10138/164789
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This dissertation examines the political use of the ancient North West Semitic myth of divine combat between the Storm-God and the Sea. The myth originated with the rise of the Sargonic Empire and was disseminated across ancient Near Eastern polities during the Amorite Kingdom period. Vestiges of the myth have also been retained in the Hebrew Bible. The aim of the study was to demonstrate how the myth was used in ancient North West Semitic societies to resolve the crisis of monarchy through appeal to numinous legitimacy, and how reading a selection of Biblical texts in the framework of the tradition confirms the use of the myth in the same context in the emergent Palestinian kingdoms of the Iron Age. As methods, the study employs form- and tradition-criticism, as well as the comparative/contrastive analysis of Ugaritic epic poetry, Akkadian diplomatic correspondence and royal inscriptions, and Hebrew poetry. A new method of textual triangulation has also been devised in an attempt to use the hypothetical convergence of traditions to approximate what of the mythology would have been known in ancient Palestine, from which few textual sources remain. Most of what is known of Israelite kingship and the monarchic institution is largely based on later and ideologically slanted material. This makes the comparison of Biblical texts to their antecedents necessary. The structure of the dissertation is three-pronged, beginning with the texts from ancient Mari, comparing them with witnesses from Ugarit, and finally contrasting them with the traditions of the broader Near East. The references to the myth in the Hebrew Bible are discussed in connection with the relevant witnesses from these traditions. The different examples of the tradition witness to the continuation, longevity, malleability, and the capacity of the myth to transform to suit changing historical realities. The investigation concludes that a myth of symbolic combat between the Storm-God and the Sea was likely used as a foundational myth by the mostly polytheistic Pre-Exilic kingship in Palestine. In contrast to previous research, the study demonstrates three distinct sources for the Biblical traditions in addition to living local iterations of the myth. In addition to vestiges retained in the Hebrew Bible, based on the analogy of preceding, concurrent, and continuing traditions in the shared cultural sphere, the accumulation of mythic traditions suggests that it was used in the Palestinian kingdoms to resolve the crisis of monarchy and to legitimize sovereign political rule. After the end of the Jerusalem monarchy, the myth was democratized and reforged to legitimize the existence of the people.Väitöskirja tarkastelee muinaisseemiläisen taistelumyytin poliittisia ulottuvuuksia ja sen käyttöä eritoten kuningasvallan oikeuttajana. Myrskynjumalan ja meren välisen taistelun myytti juontaa juurensa Sargon akkadilaisen valtakuntaan, jota on pidetty ensimmäisenä imperiumina. Myytti levisi laajalle muinaisessa Lähi-idässä, luoden perustan kuningasideologialle etenkin amorilaisten kuningaskuntien aikakaudella. Perinteestä on jäänyt jälkiä myös paljon myöhäisempiin heprealaisen Raamatun teksteihin. Tutkimus selvittää, miten myyttiä käytettiin muinaisseemiläisissä yhteiskunnissa ns. monarkisen kriisin eli yksinvallan ideologisen oikeutuksen ratkaisemiseksi vetoamalla ylimaalliseen oikeutukseen. Tutkimus osoittaa, miten myytin historia antaa aihetta lukea valittuja Raamatun tekstejä uudessa valossa: myytti lienee ollut samankaltaisen poliittisen oikeutuksen välineenä myös Palestiinan kuningaskuntien Israelin ja Juudan muotoutuessa rautakaudella. Tutkimusmetodina on käytetty muoto- ja traditiokritiikkiä sekä ugaritinkielisen eeppisen runouden, akkadinkielisen poliittisen kirjeenvaihdon ja kuningasinskriptioiden sekä heprealaisen runouden vertailevaa tutkimusta. Tutkimuksessa on lisäksi käytetty sitä varten luotua tekstillisen monikulmiomittauksen metodia, jonka avulla on tarkoitus tekstitraditioiden lähenemisen eli konvergenssin avulla päästä käsiksi oletettuihin myyttitraditioihin, joista ei ole jäänyt fyysistä todistusaineistoa. Metodia voidaan käyttää erityisen hyvin Palestiinan alueella, jonka myöhäisemmissä teksteissä vanhempi traditio on yhä löydettävissä. Ongelma on, että suurin osa siitä, mitä tiedämme muinaisisraelilaisesta kuninkuudesta ja kuningasinstituutiosta on suodatettava näistä myöhäisemmistä, ideologisesti värittyneistä teksteistä. Tämän vuoksi tekstejä on verrattava niiden muinaisempiin sukulaisteksteihin. Tutkielman ensimmäisessä osassa tarkastellaan muinaisen Marin poliittista kirjeenvaihtoa. Toisessa pääosassa tarkastellaan Raamatun teksteille läheistä sukua olevia myyttejä pronssikauden Ugaritista. Kolmannessa pääosassa heprealaisen raamatun tekstejä verrataan yleisemmin muinaisen Lähi-idän taistelumyyttitraditioihin. Väitöskirjan loppupäätelmä on, että myytti myrskynjumalan ja meren symbolisesta taistelusta oli luultavasti kivijalkamyytti Palestiinan eksiiliä edeltävien nuorten kuningaskuntien käytössä. Jaetun kulttuuripiirin edeltävien, samanaikaisten ja jatkuvien traditioiden sekä myytin jäänteiden akkumulaation valossa vaikuttaa siltä, että sitä käytettiin ratkaisemaan kuningasvallan ongelma ja oikeuttamaan yksinvallan idea myös näissä kuningaskunnissa. Uusbabylonialaisen imperiumin päätettyä Jerusalemin monarkian tämä sama myytti demokratisoitiin ja muunnellussa muodossaan se oikeutti kuningasvallan sijaan itse kansan olemassaolon.
Subject: vanhan testamentin eksegetiikka
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
iwillset.pdf 3.964Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record