Työeläkevakuutetun oikeusturva työkyvyttömyyseläkepäätöstä koskevassa korvausasiassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606222545
Title: Työeläkevakuutetun oikeusturva työkyvyttömyyseläkepäätöstä koskevassa korvausasiassa
Author: Kivinen, Saara
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606222545
http://hdl.handle.net/10138/164882
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa käsitellään työeläkevakuutetun oikeusturvaa työkyvyttömyyseläkepäätöstä koskevassa korvausasiassa. Työ käsittää työkyvyttömyyseläkepäätöksen antamisen eläkelaitoksessa ja päätöstä koskevan muutoksenhakuprosessin. Päähuomio on kuitenkin muutoksenhakuprosessissa. Tutkimuskysymys on, miten työeläkevakuutetun oikeusturva toteutuu työkyvyttömyyseläkepäätökseen liittyvässä korvausasiassa eläkepäätöksen antamisesta alkaen läpi muutoksenhaun. Tutkielmassa käsitellään työeläkevakuutetun oikeusturvaa ensinnäkin suhteessa vakuutuslääketieteelliseen arviointijärjestelmään. Oikeusturvaa tarkastellaan erityisesti vakuutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyyden ja luotettavuuden kannalta. Lisäksi tutkielmassa arvioidaan käsittelyn keston vaikutusta työeläkevakuutetun oikeusturvaan. Käsittelyn keston suhteen on olennaista punnita vastakkain muita oikeusturvaan vaikuttavia tekijöitä, kuten oikeutta saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja oikeutta saada perusteltu päätös. Lopuksi tutkielmassa käsitellään sitä, millaisin keinoin työeläkevakuutettu voi itse vaikuttaa erityisesti muutoksenhakuprosessiin. Keinoina mainitaan suullisen käsittelyn toimittaminen asianosaisen pyynnöstä sekä asiamiehen käyttäminen muutoksenhakuprosessin tukena. Työkyvyttömyyseläkepäätöksen liittyvä muutoksenhaku on osa hallintoprosessia. Jos asianosaisen omilla toimilla on vaikutusta saavutettavaan oikeusturvaan, hallintolainkäytössä sovellettavan virallisperiaatteen merkitys jää osin epäselväksi.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record