Big dataa ja profilointia hyödyntäen tehdyn mainonnan merkitys sopimusoikeudellisena tarjouksena

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606222531
Title: Big dataa ja profilointia hyödyntäen tehdyn mainonnan merkitys sopimusoikeudellisena tarjouksena
Author: Mäkinen, Suvi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606222531
http://hdl.handle.net/10138/164889
Thesis level: master's thesis
Discipline: Velvoiteoikeus
Obligation law
Obligationsrätt
Abstract: Maisteritutkielmassa on pyritty selvittämään nykyaikaisia tiedon keräämis-, analysointi- ja käsittelykeinoja, joita big data ja profilointi ovat, hyödyntäen tehdyn mainonnan merkitystä sopimusoikeudellisena tarjouksena. Sopimusoikeudellinen sopimus muodostuu oikeustoimilaissa säädetystä tarjouksesta ja siihen annetusta hyväksyvästä vastauksesta. Näistä tarjous tehdään ensin ja se muodostaa tekijälleen sitovuuden, jonka mukaan tarjouksen tekijän on laissa säädetyn mukaisen hyväksyvän vastauksen saatuaan velvollisuus sitoutua sopimukseen tarjouksen mukaisesti. Koska tarjous asettaa tekijälleen melko ankarana pidetyn sitovuuden, on tärkeää selvittää, mitkä seikat johtavat siihen, että esitettyä tahdonilmaisua pidetään tarjouksena. Markkinoinnin osa-alueista tutkielmassa käsittely on rajattu mainontaan, jonka merkitys tarjouksena tulee usein pohdittavaksi sen luonteen vuoksi, sillä mainos (ja markkinointi yleisesti) ovat keinoja herättää vastaanottajien huomiota. Huomion herättämisen tarkoituksena taas usein on saada vastaanottaja tekemään kaupat mainostajan kanssa mainostettua hyödykettä koskien. Useimmiten mainonta on kuitenkin luonteeltaan sellaista, ettei sen voida katsoa täyttävän sopimusoikeudelliselle tarjoukselle asetettuja tunnusmerkkejä. Kuitenkin mainontaa voidaan tehdä erilaisilla tavoilla, ja big data ja myös profilointi ovat sellaisia innovatiivisempia mainonnan keinoja, joiden avulla vastaanottajista on ennen mainonnan toteuttamista mahdollista haalia suurikin määrä tietoa henkilökuvan muodostamiseksi. Tätä henkilökuvaa on sitten mahdollista hyödyntää mainonnan toteuttamisessa, jotta juuri sopivimmat hyödykkeet esitellään kullekin vastaanottajalle tietoteknisiä mahdollisuuksia hyödyntäen. Nämä ovat keinoja, jotka erottavat big dataa ja profilointia hyödyntäen tehdyn mainonnan perinteisemmästä mainonnasta ja siksi niiden kautta tehdyn mainonnan merkitys sopimusoikeudellisena tarjouksena voi tulla uudella tavoin kyseeseen.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record