Pre pack -menettelyt ja suomalainen konkurssioikeus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606202507
Title: Pre pack -menettelyt ja suomalainen konkurssioikeus
Author: Savander, Monica
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606202507
http://hdl.handle.net/10138/164905
Thesis level: master's thesis
Discipline: Prosessi- ja insolvenssioikeus
Procedural and insolvency law
Process- och insolvensrätt
Abstract: Tutkielman aiheena on pre pack -menettelyiden soveltuvuus suomalaiseen konkurssioikeuteen. Pre pack-menettelyllä tarkoitetaan liiketoiminnan kauppaa, josta sovitaan ennen konkurssi- tai saneerausmenettelyn aloittamista. Järjestelyn yhteydessä koko velallisen liiketoiminta, tai ainakin huomattava osa siitä myydään ulkopuoliselle, kolmannelle osapuolelle heti konkurssiin asettamisen jälkeen. Pre pack -menettelyt ovat yksi saneerauskonkurssin muoto, jotka ovat saaneet esimerkkinsä Iso-Britanniasta ja Yhdysvalloista, missä pre pack -menettelyt ovat säänneltyjä insolvenssimenettelyitä. Suomen konkurssilaki ei sisällä pre pack -menettelyä tai muita ennen konkurssia tapahtuvia menettelyitä koskevia säännöksiä. Suomalaiset insolvenssialan toimijat ovat kuitenkin soveltaneet ja käyttäneet pre pack -menettelyitä tai niiden variaatioita 1990-luvulta alkaen. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa minkälaisia pre pack -menettelyitä taikka niiden variaatioita Suomessa sovelletaan ja systematisoida minkälaisia ongelmia pre pack -menettelyitä toteutettaessa on kohdattu. Tutkimusta varten on toteutettu empiirinen tutkimus eli insolvenssialan eri toimijoiden haastattelu. Lisäksi tutkimuksessa tuodaan esille pre pack -menettelyn toteuttamisen edellytykset ja hyödyt verrattuna likvidaatiokonkurssiin. Toinen tutkimuksen keskeinen tarkoitus on analysoida pre pack -menettelyiden soveltuvuutta suhteessa konkurssilakiin sekä systematisoida sitä, miten pre pack -menettely haastaa konkurssilain tavoitteita. Tutkimuksessa otetaan kantaa pre pack -menettelyissä mahdollisesti aiheutuvaan pesänhoitajan esteellisyyteen, joka voi aiheutua helposti pesänhoitajaehdokkaan osallistuessa pre pack -neuvotteluihin. Tämän lisäksi tutkimuksessa käydään läpi miten pre pack -menettelyt sopivat konkurssilain arvoperiaatteisiin, velkojien yhdenvertaisuuden periaatteeseen sekä läpinäkyvyyden periaatteeseen. Tutkimuksessa käsitellään myös pre pack -menettelyiden kannalta läheiselle myymisen problematiikkaa; käyvän hinnan määrittelemistä, kun velallisyhtiön liiketoiminta myydään toimivana kokonaisuutena sekä velkojien päätöksentekomenettelyä liiketoiminnan myynnistä. Tutkimuksen lopussa ehdotetaan, miten mahdollinen esteellisyyskysymysongelma voitaisiin ratkaista de lege ferenda, jotta pre pack -menettelyt toimisivat tehokkaammin. Lisäksi tutkimuksessa esitetään kannanotto realisaatiosaneerauksen käyttömahdollisuudesta pre pack -menettelyiden toteuttamiseksi. Tutkimus osoittaa, että pre pack -menettelyt ovat sallittuja nykyisen konkurssilain mukaan, mikäli sen pakottavat vaatimukset otetaan huomioon. Vaikka pre pack -menettelyt madaltavat likvidaation ja rehabilitaation erottelua insolvenssioikeudessa, ne eivät ole järjestelmänvastaisia.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record