Hallin suojassa : tutkimus Helsingin kauppahallien vuokrauksesta ja hallien merkityksestä kauppiaille ja kaupungille

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16492
Title: Hallin suojassa : tutkimus Helsingin kauppahallien vuokrauksesta ja hallien merkityksestä kauppiaille ja kaupungille
Author: Laukkanen, Jussi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2009-12-07
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/16492
Thesis level: master's thesis
Abstract: Kauppahallit ovat olleet osa suomalaista kaupankäynnin perinnettä ja kaupunkikulttuuria jo yli sadan vuoden ajan. Viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana niiden määrä on kuitenkin vähentynyt huomattavasti. Tutkimuskohteenani ovat Helsingin kauppahallit ja halleissa toimivat kauppiaat. Olen kiinnostunut kauppahallien myyntipaikkojen vuokrauksesta, siinä 2000-luvulla tapahtuneista muutoksista ja muutosten vaikutuksista hallikaupan jatkuvuuteen. Tarkastelen myös kauppahallien kauppiaiden käsityksiä ja ajatuksia kauppahalleista ja omasta liiketoiminnastaan. Kauppahallit ovat sekä kaupungille että kauppiaille taloudellisen hyödyn tavoittelemisen paikkoja. Usein ajatellaan, että liikeyritykset tekevät sijoittumispäätöksensä tavoitteenaan ennen kaikkea taloudellisen menestyksen maksimoiminen. Maanomistajan puolestaan ajatellaan pääsääntöisesti olevan kiinnostunut maan vaihtoarvosta ja pyrkivän vuokraamaan maan ja saamaan siitä parhaan mahdollisen voiton. Sopivatko nämä ajatukset kuitenkaan kauppahalleissa yritystään pitäviin kauppiaisiin ja Helsingin kaupungin kauppahallien kohdalla harjoittamaan vuokrauspolitiikkaan? Tutkimukseni empiiriset tutkimuskysymykset ovat: Miten Helsingin kauppahallien myyntipaikkojen vuokraus on muuttunut 2000-luvulla? Minkälaisia liiketoiminnan paikkoja kauppahallit ovat kauppiaiden mielestä? Mitä muita merkityksiä kuin voitontavoittelu kauppahallitoiminnalla mahdollisesti on toisaalta Helsingin kaupungille, toisaalta hallien kauppiaille? Työni keskeinen käsite on maankorko, koska maankorkoteoria liittyy olennaisesti maan arvoon ja siten myös maasta perittyyn vuokraan. Käsittelen tutkimuksessani maankorkoteorian klassikoita ja esittelen joitakin kaupunkimaankorkoteorioita, jotka jaan uusricardolaiseen- ja marxilaiseen maankorkoteoriaan. Esitykseni on rajattu, eikä se kata koko maankorkoteorian kehityshistoriaa. Tutkimusotteeni on sekä aineistonkeruuvaiheessa että analyysissä kvalitatiivinen. Aineistoni koostuu 11 hallikauppiaan haastattelusta ja asiakirja-aineistosta, joka käsittelee Helsingin kauppahallien vuokrausta. Kauppahalleissa toimivien kauppiaiden sijaintipäätöksiin vaikuttavat muutkin kuin taloudelliset seikat, kuten perinteiden ylläpitäminen ja niiden jatkaminen, viihtyvyys ja vuorovaikutus. Helsingin kaupunki (vuokranantajana) ei kauppahallien kohdalla ole kiinnostunut pelkästään maksimaalisesta maan vaihtoarvosta ja voiton tavoittelemisesta. Kauppahalleilla on kaupungille sosiaalista merkitystä ja ne toimivat nähtävyyksinä ja kaupunkikuvan elävöittäjäninä. Tärkeimmät käyttämäni lähteet ovat: Richard Hurdin teos Principles of Land Values, David Harveyn teos Social Justice and the City ja William Alonson teos Location and Land Use Toward a General Theory of Land Rent.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 6.419Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record