Do measurement errors in GDP announcements cause output fluctuations?

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16496
Title: Do measurement errors in GDP announcements cause output fluctuations?
Author: Kaukoranta, Ilkka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Economics
Date: 2009-02-27
URI: http://hdl.handle.net/10138/16496
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä työssä tutkin empiirisesti kokonaistuotantotilastojen ensimmäisiin julkistuksiin sisältyvän mittausvirheen vaikutusta odotuksiin ja tulevaan tuotantoon. Ensimmäiset kokonaistuotantoa kuvaavat tilastot ovat luonteeltaan ennakollisia, koska tilastojen laatimiseen tarvittavat lähdeaineistot valmistuvat viiveellä. Niinpä ensimmäisiin julkistuksiin sisältyy mittausvirhettä, jota voidaan kuvata viimeisimmän ja ensimmäisen tilastojulkistuksen erotuksena. Olettaen, että kokonaistuotantotilastot auttavat tulevan kokonaistuotannon ennustamisessa, näiden mittausvirheiden pitäisi vaikuttaa makroennusteisiin ja toimijoiden odotuksiin. Jos toimijoiden makroennusteet vaikuttavat tulevaan tuotantoon, niin mittausvirheet vaikuttavat odotusten kautta myös tulevaan tuotantoon. Empiirisen tutkimukseni taustalla oleva teoreettinen oletus on strateginen komplementaarisuus. Kyseessä on oletus, jonka mukaan jokaisen toimijan insentiivi tuottaa on positiivisesti riippuvainen kokonaistuotannon määrästä. Näin ollen tilastojulkistus, jonka mukaan kokonaistuotanto on suurta, luo insentiivin jokaiselle yksittäiselle toimijalle tuottaa enemmän. Strategisen komplementaarisuuden vallitessa mittausvirheet kokonaistuotantotilastoissa voivat aiheuttaa suhdannevaihteluita. Aiemmin tehdyt empiiriset tutkimukset ovat osoittaneet, että mittausvirheet bruttokansantulossa vaikuttavat tulevaan bruttokansantuloon Yhdysvalloissa. Lisäksi on osoitettu, että mittausvirheet Leading Indicators komposiitti-indikaattorissa vaikuttavat talousennusteisiin ja tulevaan teolliseen tuotantoon Yhdysvalloissa. Työni tavoitteena on yleistää nämä tulokset muihin maihin ja lisäksi selvittää bruttokansantuotteeseen sisältyvän mittausvirheen vaikutusta odotuksiin. Työssäni käsitellään bruttokansantuotteen mittausvirheen vaikutuksia odotuksiin ja tulevaan tuotantoon. Odotusten osalta käytän aineistona ammattiennustajien tekemiä kokonaistuotantoennusteita ja kuluttajabarometria Suomesta ja Yhdysvalloista sekä yritysten suhdannebarometria Suomesta. Tilastollisin menetelmin havaitsin, että mittausvirheet bruttokansantuotteessa vaikuttavat kokonaistuotantoennusteisiin ja yritysten suhdannenäkymiin. Vaikutus kuluttajien luottamukseen on epäselvä. Tutkin bruttokansantuotteen mittausvirheiden vaikutuksia tulevaan tuotantoon Suomen, Yhdysvaltojen, Englannin, Uuden-Seelannin ja Ruotsin aineistoilla. Havaitsin, että bruttokansantuotteen mittausvirheet ovat vaikuttaneet tulevaan kokonaistuotantoon tai investointeihin Suomessa, Yhdysvalloissa, Englannissa ja Ruotsissa. Erityisesti havaitsin, että positiiviset mittausvirheet kasvattivat tuotantoa, kun taas negatiiviset mittausvirheet laskivat tuotantoa seuraavalla neljänneksellä. This thesis studies empirically whether measurement errors in aggregate production statistics affect sentiment and future output. Initial announcements of aggregate production are subject to measurement error, because many of the data required to compile the statistics are produced with a lag. This measurement error can be gauged as the difference between the latest revised statistic and its initial announcement. Assuming aggregate production statistics help forecast future aggregate production, these measurement errors are expected to affect macroeconomic forecasts. Assuming agents macroeconomic forecasts affect their production choices, these measurement errors should affect future output through sentiment. This thesis is primarily empirical, so the theoretical basis, strategic complementarity, is discussed quite briefly. However, it is a model in which higher aggregate production increases each agent s incentive to produce. In this circumstance a statistical announcement which suggests aggregate production is high would increase each agent s incentive to produce, thus resulting in higher aggregate production. In this way the existence of strategic complementarity provides the theoretical basis for output fluctuations caused by measurement mistakes in aggregate production statistics. Previous empirical studies suggest that measurement errors in gross national product affect future aggregate production in the United States. Additionally it has been demonstrated that measurement errors in the Index of Leading Indicators affect forecasts by professional economists as well as future industrial production in the United States. This thesis aims to verify the applicability of these findings to other countries, as well as study the link between measurement errors in gross domestic product and sentiment. This thesis explores the relationship between measurement errors in gross domestic production and sentiment and future output. Professional forecasts and consumer sentiment in the United States and Finland, as well as producer sentiment in Finland, are used as the measures of sentiment. Using statistical techniques it is found that measurement errors in gross domestic product affect forecasts and producer sentiment. The effect on consumer sentiment is ambiguous. The relationship between measurement errors and future output is explored using data from Finland, United States, United Kingdom, New Zealand and Sweden. It is found that measurement errors have affected aggregate production or investment in Finland, United States, United Kingdom and Sweden. Specifically, it was found that overly optimistic statistics announcements are associated with higher output and vice versa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 9.430Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record