The ecosystem services approach in corporate sustainability: results from industrial plantation forestry in China

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-651-532-1
Title: The ecosystem services approach in corporate sustainability: results from industrial plantation forestry in China
Author: D'Amato, Dalia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-08-19
Belongs to series: URN:ISSN:ISSN 1795-7389
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-651-532-1
http://hdl.handle.net/10138/165046
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The concept of ecosystem services, wide-spread in academia and policy making, emphasizes societal and economic dependence on natural systems for, among others, provision of food, fibres and water, regulation of climate and soil, and contribution to spiritual and cultural values. Anthropogenic pressures driven by rapid economic development are, however, causing a disruption in the benefits that humans obtain from ecosystems. Several economic sectors both depend on and impact ecosystem services. There is therefore maturing expectation for the private sector involvement in environmental governance worldwide, as firms are increasingly motivated to pursue sustainability for financial or strategic opportunities. This dissertation is among the first to address the current research void on the interactions between industries and ecosystem services. The topic is analysed in the context of extensive plantation forestry in the emerging economy of China. The main aim of this work is to investigate if and how the ecosystem services narrative can contribute to further develop corporate sustainability agendas and practices. Based on the findings from this work, ecosystem services research can provide insights and tools to pursue a more comprehensive and holistic acknowledgement of and response to interlinked ecological and social issues in corporate sustainability. For instance it can enable the understanding of company impacts and dependencies on ecosystems, and associated business risks and opportunities; deepen the analysis of company stakeholders perspectives and expectations; contribute to the design of sustainability-oriented practices; and enrich corporate disclosure practices. Further operationalisation of the ecosystem services approach into corporate sustainability would require a more systematic assessment and comparison of the relations between relevant business sectors and ecosystems, the analysis of global-local trade-offs, the internalizations of concepts such as ecological limits and ecological resilience, and the elaboration of suitable corporate and industrial response strategies. Keywords: China; Corporate sustainability; Ecosystem services; Forest sector; Plantations.Ekosysteemipalvelut ovat laajasti käsitelty teema sekä tiedemaailmassa että poliittisessa päätöksenteossa. Aiheessa on keskitytty luonnon tarjoamien palveluiden kuten ruoan, kuitujen, veden, ilmaston, maanperän ja kulttuurin merkitykseen yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta tutkittuna. Varsinkin kasvavan talouden paineet ovat kuitenkin aiheuttaneet erilaisia häiriöitä ekosysteemipalveluista saataviin hyötyihin. Useat talouden sektorit ovat riippuvaisia ekosysteemipalveluista ja vaikuttavat samalla niistä saataviin hyötyihin. Tämän takia yksityissektorilta odotetaankin yhä suurempaa panosta ympäristöhallinnointiin maailmanlaajuisesti, sillä kestävän talouden ylläpito myös kannustaa yrityksiä sekä rahallisesti että strategisesti. Tämä väitöskirja on yksi ensimmäisistä tutkimuksista, joissa keskitytään selvittämään teollisuuden ja ekosysteemipalveluiden vuorovaikutuksia. Empiirisenä tutkimuskohteena ovat teolliset puuviljelmät Kiinan kehittyvillä markkinoilla. Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, miten ekosysteemipalvelukehikko voisi edistää yritysvastuun toimintaohjelmia ja käytäntöjä. Tutkimustulokset osoittavat, että ekosysteemipalveluiden tutkimus voi myötävaikuttaa ympäristön ja sosiaalisten tekijöiden kattavampaan ja kokonaisvaltaisempaan ymmärrykseen. Tutkimuksella voidaan muun muuassa parantaa ymmärrystä yritysten vaikutuksista ja riippuvuuksista ekosysteemeihin sekä niihin liittyviin liiketaloudellisiin riskeihin ja mahdollisuuksiin. Lisäksi voidaan tarkentaa analyyttisiä työkaluja yrityssidosryhmien näkökulmien ja odotuksien ymmärtämisessä ja parantaa yritysvastuuseen liittyviä käytäntöjä sekä kehittää kestävyysraportointia. Tutkimustulokset osoittavat, että ekosysteemipalveluiden tutkimus voi myötävaikuttaa ympäristön ja sosiaalisten tekijöiden kattavampaan ja kokonaisvaltaisempaan ymmärrykseen. Tutkimuksella voidaan muun muuassa parantaa ymmärrystä yritysten vaikutuksista ja riippuvuuksista ekosysteemeihin sekä niihin liittyviin liiketaloudellisiin riskeihin ja mahdollisuuksiin. Lisäksi voidaan tarkentaa analyyttisiä työkaluja yrityssidosryhmien näkökulmien ja odotuksien ymmärtämisessä ja parantaa yritysvastuuseen liittyviä käytäntöjä sekä kehittää kestävyysraportointia. Ekosysteemipalveluiden käsitteistön tarkempi operationalisointi yritysvastuukäytöntöihin edellyttää sekä systemaattisempaa arviointia että vertailua tarkoituksenmukaisten yrityssektoreiden ja ekosysteemien välillä. Kehitystyö edellyttää perehtymistä maailmanlaajuisten ja paikallisten vaihtosuhteiden analysointiin, ekologisten rajoitteiden ja resilienssin käsitteiden omaksumista sekä yritys- ja toimialastrategioiden täsmentämistä. Asiasanat: Ekosysteemipalvelut, Kiina, Metsäteollisuus, Puuviljelmät, Yritysvastuu
Subject: forest economics and marketing
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Theecosy.pdf 945.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record