Besiktning av häst

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208431
Title: Besiktning av häst
Author: Haga, Maija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Equine and Small Animal Medicine
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208431
http://hdl.handle.net/10138/165482
Thesis level:
Abstract: Avhandlingen innehåller en forskningsdel och en litteraturöversikt som ger insikt i besiktning av häst. En besiktning av häst inför köp och försäljning utförs av en veterinär för att få veta hästens nuvarande hälsotillstånd. Undersökningen görs för att hjälpa den potentiella köparen att fatta beslut. I denna avhandling ges en generell beskrivning i hur en besiktning går till med fokus på ortopediska problem och röntgenundersökning. Mycket få studier har i helhet undersökt en besiktning, där man tagit i beaktande alla fynd både i den kliniska undersökningen och röntgenundersökningen och jämfört dessa med besiktningens slutresultat. Det finns litterära verk som beskriver hur en besiktning skall gå till samt olika studier som behandlar ortopediska problem hos unghästar på fölauktioner. I den retrospektiva undersökningen besiktades 27 hästar av halvblodstyp för att hitta de vanligaste avvikelserna och deras samband. Alla hästar genomgick en klinisk undersökning. Hästarnas nedre extremiteter undersöktes i vila och rörelse samt genom böjprov. Röntgenundersökning gjordes hos 78 % av hästarna. I resultatet kan man se att vid proximalt och distalt böjprov reagerade 70 % av hästarna. Största delen av reaktionerna var milda. De flesta röntgenfynden förekom i hasen och kotleden. Den totala mängden hästar med initialhälta var 33 %. Besiktningarna kategoriserades och 22 % godkändes utan villkor, 41 % godkändes villkorligt och 37 % underkändes. Inget statistisk samband förekom mellan hästar som reagerat på böjprov och olika röntgenfynd. Inte heller mellan initialhälta och böjprov eller ledsvulland och böjprov. I studien hittades en stor del milda fynd, men de förekom lika frekvent hos halta som hos friska hästar. Avvikelserna ledde sällan till underkännande förutom vid initialhälta. I tidigare forskning har man inte funnit korrelation mellan böjprov, röntgenfynd och framtida hältor. Besiktningar är omtivstade eftersom man endast med en undersökning borde förutspå hästens framtida användbarhet. Det krävs stor nogrannhet och yrkesskicklighet för att kunna avgöra avvikelsernas betydelse för hästens framtida hälsa. För att få bättre forskningsresultat borde besiktningsfynden noga dokumenteras och hästen följas upp i framtiden. Alla veterinärer utför besiktningen individuellt, men det finns några generella principer som är bra att känna till. Studien kan vara till nytta speciellt för nyutexaminerade som vill ha en inblick i ämnet.
Subject: besiktning
häst
hälta
böjprov
röntgenundersökning
Discipline: Equine Surgery
Hevoskirurgia
Hästkirurgi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Haga.pdf 3.666Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record