Interactions of childhood socioeconomic status, APOE ε4 and rs405509 on cognitive ability in late adulthood

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192699
Title: Interactions of childhood socioeconomic status, APOE ε4 and rs405509 on cognitive ability in late adulthood
Alternative title: Lapsuuden sosioekonomisen aseman, APOE Œµ4:n ja rs405509:n interaktiot sekä vaikutus vanhuusiän kognitiivisiin kykyihin
Author: Rinta-Kanto, Jenni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192699
http://hdl.handle.net/10138/166871
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Background: Development of cognitive abilities involves both environmental and genetic factors. Childhood socioeconomic status (SES) associates with cognitive abilities later in life; however there is only little research on the interaction of SES and genes on cognitive ability. Specific genomic loci associating with cognitive abilities are scarce and potential candidates might be genetic variants linked with Alzheimer's disease such as APOE ε4 isomorph and rs405509 located in the APOE promoter region. I studied how childhood SES and APOE ε4 and rs405509 and their interactions associate with cognitive abilities in late adulthood in the Helsinki Birth Cohort Study (HBCS) sample. Methods: The participants of this study consisted of 607 men belonging to the HBCS who were born in Helsinki, Finland between 1934 and 1944. They participated in the test for general cognitive abilities at the average age of 68, and who were successfully genotyped. Associations and interactions of childhood SES, APOE and rs405509 on cognitive ability were studied. Results and conclusions: Lower childhood SES associated with lower verbal subscale score and total score. APOE ε4 was not independently associated with cognitive abilities. The number of G-alleles in rs405509 associated with lower verbal subscale score and total score when adjusted for age, but no longer after adjusting for adulthood SES. Interactions of rs405509 and childhood SES were not associated with cognitive ability. Socioeconomically less advantaged childhood environment has long-term consequences on cognitive abilities, and the effects last until late adulthood. The study suggests that rs405509 G-allele might have an independent effect on cognitive ability before the outset of Alzheimer's disease, but the results require further replication with larger sample size.Tavoitteet: Kognitiivisten kykyjen kehittymiseen vaikuttavat sekä ympäristö- että geneettiset tekijät. Lapsuuden sosioekonominen status (SES) on merkittävä kognitiivisiin kykyihin vaikuttava tekijä, mutta tutkimuksia lapsuuden SES:n ja geenien vuorovaikutuksesta on vähän, samoin kuin kognitiivisia kykyjä ennustavista geeneistä. Ehdokasgeenejä voisivat olla Alzheimerin tautiin liitetyt geenivariantit kuten APOE ε4 ja sen promoottorialueella sijaitseva rs405509. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Helsingin syntymäkohorttitutkimuksen (HBCS) aineistossa, miten lapsuuden SES, APOE ε4 ja rs405509 sekä niiden interaktiot vaikuttavat vanhuusiän kognitiivisiin kykyihin. Menetelmät: Tutkimuksessa on käytetty HBCS-aineistoa, joka koostuu Helsingissä vuosina 1934-44 syntyneistä miehistä, joilta on olemassa tarvittava genotyypitieto. Alkuperäisen kohortin tutkittavista 607 osallistui Suomen yleisiä kognitiivisia kykyjä mittaavaan testiin keskimäärin 68 vuoden iässä. Tutkimuksessa selvitettiin, miten lapsuuden SES, APOE ε4 ja rs405509 ovat yhteydessä kognitiiviseen suoriutumiseen sekä miten valitut geenivariantit muokkaavat lapsuuden SES:in vaikutusta. Tulokset ja johtopäätökset: Alhainen lapsuuden SES oli yhteydessä heikompaan kognitiiviseen suoriutumiseen kielellisen- ja kokonaispistemäärän osalta. APOE ε4 ei itsenäisesti selittänyt kognitiivista suoriutumista. Rs405509:n G alleelien määrä oli yhteydessä heikompaan suoriutumiseen kielellisen osatestin ja kokonaispistemäärän osalta kun ikä oli kontrolloitu. Aikuisuuden SES:n kontrolloinnin jälkeen yhteyttä ei kuitenkaan enää havaittu. Lapsuuden SES:llä ei ollut interaktiovaikutusta APOE ε4:n eikä rs405509:n kanssa kognitiiviseen suoriutumiseen. Tulosten perusteella lapsuuden sosioekonomisella asemalla on pitkäaikaisia vaikutuksia kognitiivisiin kykyihin. Tutkimus antaa viitteitä siihen että rs405509 G-alleeli saattaa olla yhteydessä kognitiiviseen suoriutumiseen jo ennen Alzheimerin taudin puhkeamista, mutta yhteys tulee vielä vahvistaa jatkotutkimuksissa.
Subject: SES
rs405509
APOE
lapsuuden sosioekonominen status
kognitiiviset kyvyt
Alzheimerin tauti
geeni-ympäristö interaktio


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record