AIDS Myths and Myths about AIDS Myths : A Study about AIDS-related Perceptions in South Africa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-51-2654-2
Title: AIDS Myths and Myths about AIDS Myths : A Study about AIDS-related Perceptions in South Africa
Author: Sivelä, Jonas
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures, Afrikan tutkimus
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-11-11
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-51-2654-2
http://hdl.handle.net/10138/167918
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This doctoral thesis, consisting of four separate articles and a summarizing report, discusses so-called South African AIDS myths also called AIDS beliefs, rumours, misconceptions and legends. AIDS myths have been put forth as an outcome of and a major reason behind the severe HIV/AIDS situation in South Africa. They are proposed to flourish among black South Africans living in impoverished townships and villages. In previous studies, the reasons and mechanisms behind AIDS myths have been understood to be rather straightforward, and it has been suggested that they have a considerable effect on people s behaviour. This thesis argues that the processes and expressions related to them are, in fact, much more complex and multifaceted. The theoretical backbone of this thesis is influenced by folklore studies, which emphasizes the importance of taking into account the nuances of textual and verbal expressions conveying both historical and contemporary meanings of a specific cultural setting. Most of the empiric observations that are discussed in this thesis are based on ethnographic fieldwork conducted among Xhosa people living in two different townships in Cape Town. This part of the thesis examines the meanings and processes related to the manifestations and possible impact of AIDS myths. The thesis also includes a discourse analytic section that examines how South African AIDS myths are presented in current academic studies. Fieldwork shows that AIDS myths do exist among informants in these two township settings in Cape Town. AIDS-related communication, including expressions of AIDS myths, stems from a specific cultural and social setting, and it is influenced by specific manners of communication and a complex past characterized by apartheid-era legacies. Against this background, AIDS myths can be understood as expressing a kind of cultural and narrative resistance to the disease and its manifestations, as well as to cultural models which impose a certain kind of behaviour and communication. Fieldwork also shows that the impact of AIDS myths on people s behaviour is not as direct as proposed, and that there is a difference between knowing the myths and acting in accordance with them. Furthermore, an examination of the discourse that touches on South African AIDS myths reveals that it includes themes that resonate with derogatory notions of Africa and Africans and are characterized by apartheid-era narratives that still persist today.Tässä neljästä artikkelista ja johdanto-osuudesta koostuvassa väitöskirjassa tarkastellaan eteläafrikkalaisia aids-myyttejä eli aidsiin liittyviä uskomuksia. Aids-myyttien on esitetty olevan seuraus vakavasta hiv/aids-tilanteesta Etelä-Afrikassa, mutta myös syy sen taustalla. Aikaisemman tutkimuksen mukaan aids-myytit ovat erityisen yleisiä townshipeissa eli paikallisissa slummeissa sekä kylissä elävien mustien eteläafrikkalaisten keskuudessa. On myös esitetty, että aids-myyttien taustalla olevat mekanismit olisivat varsin suoraviivaisia ja että niillä on merkittävä vaikutus ihmisten käyttäytymiseen. Tämä väitöstutkimus osoittaa, että aids-myytteihin liittyvät prosessit ovat paljon oletettua monimutkaisempia. Pääosin etnografisena tutkimuksena suoritetun tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu muun muassa folkloren tutkimukseen. Tutkimuksessa tarkastellaan tekstuaalisten ja muiden kielellisten ilmaisujen kulttuurisia merkityksiä ja vaikutuksia. Suurin osa tutkimuksen aineistonkeruusta suoritettiin etnografisena kenttätyönä kahdessa eri townshipissa Kapkaupungissa. Tämä osa tutkimuksesta tarkastelee aids-myytteihin liittyviä merkityksiä, ilmaisuja ja prosesseja sekä aids-myyttien mahdollista vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen. Tutkimus sisältää myös diskurssianalyyttisen osion, jossa tarkastellaan sitä, miten aids-myytit esitetään aiheeseen liittyvässä tutkimuksessa. Etnografisen kenttätyön aikana tehdyt havainnot osoittavat, että aids-myyttejä, kuten erilaisia salaliittoteorioita, esiintyy tutkittavien ihmisten parissa. Erilaisiin aidsiin liittyviin ilmaisuihin, kuten aids-myytteihin, vaikuttavat vahvasti paikallinen kulttuuri ja traditiot sekä perinteiset tavat kommunikoida, mutta myös historialliset tekijät. Aids-myyttien voidaan ymmärtää ilmaisevan kulttuurista ja narratiivista vastustusta tautia ja siihen liittyviä erilaisia kulttuurisia malleja ja odotuksia kohtaan. Kenttätyö osoittaa, että aids-myyttien vaikutus ihmisten käyttäytymiseen ei ole niin suoraviivaista kuin on aiemmin oletettu. Tutkimus osoittaa myös, että osa aiheeseen liittyvästä tutkimuskirjallisuudesta sisältää historiallisia, osittain alentavia, Afrikkaan ja afrikkalaisiin liittyviä käsityksiä.
Subject: afrikan tutkimus
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
AIDSMyth.pdf 960.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record