Suomen kielen opiskelu tukikielen avulla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610132867
Title: Suomen kielen opiskelu tukikielen avulla
Author: Zaki, Soran
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610132867
http://hdl.handle.net/10138/168154
Thesis level: master's thesis
Discipline: finska språket och kulturen
Finnish Language and Culture
Suomen kieli ja kulttuuri
Abstract: Pro gradu -tutkielma koostuu kirjoittamastani Opiskelen suomea kurdiksi (sorani) -oppikirjasta sekä raportista, jossa käsittelen tukikielisten suomi toisena kielenä (S2) alkeisoppikirjojen käyttöä ja merkitystä uuden kielen oppimisessa. Tutkielman aiheena on harvinaisia kieliä puhuvien maahanmuuttajien omakielinen suomi toisena kielenä oppimateriaali ja sen käyttö S2-opetuksessa sekä tukikielten käyttö oppitunneilla. Opiskelen suomea kurdiksi (sorani) -oppikirja on laadittu nopeuttamaan kurdien suomen kielen oppimisprosessia. Alkeisoppikirjassa on tukikielellä peruskielioppia ja arjen vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tukikielisiä keskustelukappaleita harjoituksineen. Tukikielisen S2-perusoppikirjan avulla valmistetaan opiskelijaa siirtymään nopeasti suomea suomeksi -opetukseen ja innostamaan häntä opiskelemaan suomea myös itsenäisesti. Tukikielisen oppikirjan kappaleita käytetään suomen kielen ja yhteiskuntatietouden alkeis- ja peruskurssilla ja opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti uutta teknologiaa kuten matkapuhelimia, Internetiä, äänikirjoja ja opetusvideoita. Tutkielmaa varten on viikon ajan kerätty erikielisiltä kurssilaisilta lomakkeella palautetta tukikielen merkityksestä. Valtaosa vastaajista koki tukikielen auttavan oppimista paljon. Runsas olemassa oleva englanninkielinen S2-oppimateriaali ei useimmiten hyödytä äidinkielenään harvinaisia kieliä puhuvia, koska he eivät osaa englantia. Tästä syystä opetuksessa käytettiin hyvällä menestyksellä kurssilaisten äidinkielellä kirjoitettua S2-oppimateriaalia aina kun se oli mahdollista. Kurssilaiset osallistuivat itsekin aktiivisesti tukikielisen oppimateriaalin tekemiseen. Oppikirjojen kehittämiseksi on tärkeää kerätä palautetta S2-oppikirjojen käyttäjiltä sekä erityisesti tukikielisiä oppimateriaaleja tehneiltä S2-opettajilta.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record