Lähiliikuntapaikan rakentamisen heijastuminen tuusulalaisen alakoulun oppilaiden välituntiliikkumiseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172890
Title: Lähiliikuntapaikan rakentamisen heijastuminen tuusulalaisen alakoulun oppilaiden välituntiliikkumiseen
Author: Rinne, Iiris
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172890
http://hdl.handle.net/10138/168161
Thesis level: master's thesis
Abstract: The goal of this study was to gain knowledge of the changes in pupils' recess physical activity, caused by renovations of the pupils' elementary school playground, for a school in Tuusula, Finland. This study examined the qualitative and quantitative changes of recess physical activity, including the duration and intensity of the pupils' physical activity, and their habits. The hypothesis was that the amount of the pupils' physical activity would increase due to the tempting conditions of the newly renovated playground. This study was a case study, where the same pupils were measured twice; first in spring 2015 and again in spring 2016. Four elementary school classes, from grades two and four (2015), took part in this study. The first measurement of the study was conducted before the school's playground renovations, and the second measurement was conducted after the renovations completed. Each spring, the pupils were measured during three 30 minute recesses. Thirty pupils took part in an activity-tracker study, where their body accelerations were measured objectively to gain knowledge of the duration and intensity of recess physical activity. Data from the activity trackers were analyzed quantitatively, with non-parametric research methods. In addition, 65 pupils in the first spring, and 59 in the second spring, filled in a recess diary. The recess diaries produced data about the habits of the recess physical activity, which was analyzed qualitatively. According to the data from the activity trackers, the duration and the intensity of recess physical activity did not change after the renovations of the new school playground. The average physical activity and the intensity of the physical activity during recess decreased slightly from the first measurement in 2015 to the second measurement in 2016, but the difference was not statistically significant. Activity in different intensity levels decreased slightly, but the difference was not statistically significant, except in the light intensity level where activity increased from 10,5 minutes to 13,5 minutes on average, and this difference was statistically almost significant. The data collected from the recess diaries indicated that the most popular recess activities in the 2015 and 2016 measurements were football (soccer), and chasing games/yard games. Some of the less popular recess activities dropped out of the pupils' selection and were replaced by new functions of the school playground. Running as a recess activity was more popular in the second measurement than in the first, partly due to the building of a new running and long-jump track. There were no big changes in duration, intensity and habits of recess physical activity between the two measurements.Tämän tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa tuusulalaisen Kirkonkylän alakoulun pihan muutoksen eli lähiliikuntapaikan rakentamisen heijastumisesta koulun oppilaiden välituntiliikkumiseen. Tutkimuksella selvitetään niin liikunnan määrällisiä kuin laadullisia muutoksia: välituntiliikkumisen kestoa, rasittavuutta ja tapaa. Hypoteesina oli, että oppilaiden välituntien liikunta-aktiivisuus lisääntyy houkuttelevien olosuhteiden eli lähiliikuntapaikan myötä. Tutkimus oli tapaustutkimus, jossa seurattiin samoja oppilaita kahdessa eri mittauksessa, keväällä 2015 ja 2016. Tutkimukseen osallistui neljä koululuokkaa. Tutkimuksen ensimmäinen mittaus toteutettiin ennen lähiliikuntapaikan remonttia, jolloin tutkimukseen osallistuneet oppilaat olivat 2.- ja 4.-luokkalaisia, ja toinen mittaus lähiliikuntapaikan valmistuttua, jolloin oppilaat olivat 3.- ja 5.-luokkalaisia. Oppilaita mitattiin kolmen puolen tunnin välitunnin ajan kummassakin mittauksessa. Tutkittavista 30 osallistui aktiivisuusrannekemittaukseen, jossa mitattiin objektiivisesti kehon kiihtyvyyksiä ja saatiin tietoa liikunnan kestosta ja rasittavuudesta. Aktiivisuusrannekkeiden tuottamaa aineistoa analysoitiin määrällisesti parametrittomilla tutkimusmenetelmillä. Lisäksi tutkimusluokista ensimmäisessä mittauksessa 65 ja toisessa mittauksessa 59 oppilasta osallistui välituntipäiväkirjan täyttöön, josta saatiin aineistoa välituntiliikunnan tavoista. Välituntipäiväkirjojen aineistoa analysoitiin laadullisesti. Aktiivisuusrannekkeiden tuottaman aineiston mukaan oppilaiden välituntien liikunta-aktiivisuuden kesto ja rasittavuus eivät muuttuneet tässä tutkimuksessa lähiliikuntapaikan rakentamisen myötä. Liikunta-aktiivisuuden kesto ja liikunnan rasittavuus vähenivät hieman ensimmäisestä mittauksesta toiseen mittaukseen, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Kevyellä aktiivisuusalueella liikunta lisääntyi keskimäärin 10,5 minuutista 13,5 minuuttiin ja ero oli tilastollisesti melkein merkitsevä. Muilla aktiivisuusalueilla liikunta välituntisin väheni hieman, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Välituntipäiväkirjojen tuottama aineisto osoitti, että molemmissa mittauksissa oppilaiden suosituimmat välituntitoiminnot olivat jalkapallo sekä hippa- ja pihaleikit. Osa vähemmän suosituista välituntitoiminnosta oli jäänyt pois toisessa mittauksessa ja tilalle oli tullut lähiliikuntapaikan uusia toimintoja. Juokseminen välituntitoimintona yleistyi osittain juoksuradan ja pituushyppypaikan rakentamisen myötä. Välituntiliikunnassa ei ollut suuria muutoksia kestossa, rasittavuudessa ja tavassa 1. ja 2. mittauksen välillä.
Subject: liikunta-aktiivisuus
liikunta-aktiivisuuden muutokset
lähiliikuntapaikka
liikuntamittaus
välitunti
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record