Aikuisten maahanmuuttajien suomen ääntämisestä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/168735

Citation

Aho , E , Toivola , M , Karlsson , F & Lennes , M 2016 , ' Aikuisten maahanmuuttajien suomen ääntämisestä ' , Puhe ja Kieli , Vuosikerta. 36 , Nro 2 , Sivut 77-96 . < http://ojs.tsv.fi/index.php/pk/article/view/58283/19940 >

Title: Aikuisten maahanmuuttajien suomen ääntämisestä
Author: Aho, Eija; Toivola, Minnaleena; Karlsson, Fred; Lennes, Mietta
Contributor: Helsingin yliopisto, Nykykielten laitos 2010-2017
Helsingin yliopisto, Nykykielten laitos 2010-2017
Date: 2016-05
Language: fin
Number of pages: 20
Belongs to series: Puhe ja Kieli
ISSN: 1458-3410
URI: http://hdl.handle.net/10138/168735
Abstract: Tässä raportissa selvitetään, millaisia suomen kielen ääntämisvaikeuksia esiintyy seitsemää eri lähtökieltä edustavilla aikuisilla maahanmuuttajilla. Tiedosta on apua suomen ääntämisopetuksessa. Puhujien äidinkielet ovat arabia, kiina, somali, tagalog, thai, venäjä ja vietnam. Raportissa mukana olevat lähtökielet ovat osa Proof-korpusta, jota varten äänitettiin 72:n pääkaupunkiseudulla asuvan 10:tä eri äidinkieltä puhuvan maahanmuuttajan lukupuhuntaa ja keskusteluja. Vastaavat puhenäytteet kerättiin myös kontrolliryhmältä, johon kuului 23 syntyperäistä suomenkielistä. Tässä alustavassa tutkimuksessa kolme tutkijaa kuunteli ääninäytteitä ja teki havaintoja ensin itsenäisesti, lopuksi yhdessä. Puhujien lähtökielten todettiin monin tavoin heijastuvan suomen ääntämiseen, vaikka yksilöllisiä eroja oli runsaasti. Yleisesti ottaen suomen konsonantit olivat helppoja lukuunottamatta /ŋ/:ää ja /h/:n allofoneja. Harvinaisimmat vokaalit ja diftongit olivat monille vaikeita. Lähtökielestä riippumatta äänteiden kestojen tuottaminen oli monelle vaikeaa, mutta ongelmien luonne vaihteli kielten ja puhujien välillä. Erityisesti /pitkät/ konsonantit lyhenivät. Myös äänteiden fonologisen pituuden ja painotuksen riippumattomuus tuotti ongelmia. Erityisesti painottomien tavujen /pitkät/ vokaalit sekä sananalkuiset painolliset /lyhyet/ vokaalit olivat vaikeita. Poikkeamat eivät aina liity selkeästi yksittäisiin äänteisiin tai tavuihin, vaan ääntämisen kokonaisvaltaisempiin piirteisiin. Esimerkiksi monille aasialaisille puhujille oli tyypillistä kauttaaltaan kireä äänenlaatu.
Subject: 6161 Fonetiikka
ääntäminen
puhe
puheentuotto
puheen ymmärtäminen
painotus
intonaatio
ääntämisen oppiminen
ääntämisen opettaminen
puheen ymmärrettävyys
vieras aksentti
artikulaatio
konsonantit
vokaalit
puhekorpus
ääntämisopetus
suomen fonetiikka
6121 Kielitieteet
fonologia
kontrastiivinen kielitiede
vertaileva kielitiede
somalin kieli
kiinan kieli
tagalogin kieli
thain kieli
venäjän kieli
vietnamin kieli
suomi toisena kielenä
maahanmuuttajat
kielen oppiminen
tavurakenne
S2, suomi toisena kielenä
S2-opetus
S2-oppijat
lähtökieli
aikuiset kielenoppijat
arabian kieli
Rights:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Aho_Toivola_Karlsson_Lennes_2016.pdf 1.361Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record