The Best Defence is No Offence : A Study on Non-native Speakers’ Attitudes towards English Ethnic Terms

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611283112
Title: The Best Defence is No Offence : A Study on Non-native Speakers’ Attitudes towards English Ethnic Terms
Author: Petäjistö, Jussi-Pekka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611283112
http://hdl.handle.net/10138/169684
Thesis level: master's thesis
Discipline: English Philology
Englantilainen filologia
Engelsk filologi
Abstract: Tutkielmani pohjautuu verkossa tehtyyn kyselytutkimukseen. Kyselyn avulla selvitin, miten suomalaiset henkilöt, joiden äidinkieli on muu kuin englanti, suhtautuvat englanninkielisiin, eri etnisiin ryhmiin viittaaviin termeihin. Keskityn tutkielmassani erityisesti siihen, tuntevatko kyselyyn vastaajat heille esitetyt termit ja kuinka loukkaavina he pitävät niitä. Osaa tutkimuksessa mukana olevista termeistä pidetään englanninkielisissä maissa yleisesti loukkaavina. Koska tällaisia sanoja ei yleensä opeteta vieraiden kielten oppitunneilla, tutkin myös vaikuttaako termien tuntemiseen henkilön asuminen englanninkielisessä maassa tai englanninkielisen koulun käyminen. Lisäksi tarkastelen, onko suomenkielisten ja ruotsinkielisten vastaajien välillä eroja siinä, kuinka todennäköisesti termit tunnistetaan ja kuinka loukkaavina niitä pidetään. Kyselyyn vastasi yhteensä 165 henkilöä, joista suurin osa oli suomen- tai ruotsinkielisiä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan termien African-American, American Indian, Black, Chinaman, Cracker, Eskimo, Frenchman, Jap, Jew, Jewish, Kike, Mulatto, Native American, Nigger, Paki, Redskin, ja White trash loukkaavuutta tai ilmoittamaan, jos englanninkielinen termi ei ole tuttu. Vastaajilla oli myös mahdollisuus antaa avoimia kommentteja valinnoistaan. Taustatiedoissa vastaajilta kysyttiin, olivatko he asuneet englanninkielisessä maassa tai käyneet englanninkielistä koulua ja kuinka kauan. Tutkimus osoitti, että mikäli vastaaja oli asunut englanninkielisessä maassa tai käynyt englanninkielistä koulua, hän tunsi useammin tutkimuksessa olleet termit kuin muut tutkimukseen vastaajat. Kaiken kaikkiaan kyselyyn osallistujat kuitenkin tunsivat tutkimuksen termit melko hyvin. Sanat Cracker, Kike ja Paki olivat kyselyn vastaajille kaikkein tuntemattomimmat. Ruotsinkieliset vastaajat tunnistivat tutkimuksen termit hieman suomenkielisiä vastaajia useammin. Ruotsinkieliset vastaajat myös pitivät yleisesti ottaen tutkimuksen termejä hieman vähemmän loukkaavina kuin suomenkieliset vastaajat. Vastaajan iällä tai sukupuolella ei näyttäisi tutkimuksen valossa olevan merkitystä sille, kuinka loukkaaviksi termit koettiin.
Subject: loukkaava kielenkäyttö
taboo language
ethnic slurs
English in Finland
Subject (yso): poliittinen korrektius
englannin kieli
etniset ryhmät
kielenkäyttö
vihapuhe
politisk korrekthet
engelska
etniska grupper
språkbruk


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Petajisto_Jussi Pekka_Pro gradu_2016.pdf 2.865Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record