Masennuksen psykologisten riskitekijöiden yhteys fysiologiseen stressiherkkyyteen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611153037
Title: Masennuksen psykologisten riskitekijöiden yhteys fysiologiseen stressiherkkyyteen
Alternative title: Psychological risk factors of depression and physiological stress reactivity
Author: Martikainen, Joni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611153037
http://hdl.handle.net/10138/169745
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Depression is a phenomenon determined by multiple factors and it can be conceptualized both from psychological and physiological point of view. Psychological and physiological risk factors form a vulnerability that predispose to depression. The purpose of this study was to research the relationship between the psychological risk factors of depression and physiological stress reactivity. Cloninger's temperament trait harm-avoidance (Temperament and Character Inventory) and tendency for ruminative thinking (Self-rumination Scale) were used as psychological risk factors in this study. The physiological stress reactivity was measured by the individual differences in the heart rate variability. 58 women were invited to laboratory based on the earlier web-based study (n=588). In laboratory the women answer to self-report questionnaires and their EKG was measured under a stressful task. Study found a statistically significant association between psychological risk factors of depression and physiological stress reactivity. Psychological risk factors of depression constituted a whole that predicted physiological stress reactivity in a specific experimental setting in a statistically significant way. The results of this study can be used as a foundation for the development of more effective medical interventions and psychotherapies, and for the development of more specific categorization of depressive subcategories.Masennus on monisyinen ilmiö, jota voidaan hahmottaa psykologian ja fysiologian näkökulmista. Psykologiset ja fysiologiset riskitekijät muodostavat yhdessä haavoittuvuuden, joka altistaa masennukselle. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella masennuksen psykologisten riskitekijöiden yhteyttä fysiologiseen stressiherkkyyteen. Psykologisina riskitekijöinä tässä tutkimuksessa toimivat Cloningerin temperamenttipiirre vaikeuksien välttäminen (Temperament and Character Inventory) ja taipumus märehtimiseen (Self-rumination Scale). Fysiologista stressiherkkyyttä mitattiin sydämen sykevälivaihtelulla (Heart Rate Variability). Aiemman verkkokyselyn pohjalta (n=588) laboratorioon kutsuttiin 58 naispuolista koehenkilöä, jotka vastasivat itsearviointikyselyihin ja joiden sydänsähkökäyrää seurattiin stressaavan tehtävän aikana. Masennuksen psykologisilla riskitekijöillä ja fysiologisella stressiherkkyydellä oli tutkimuksessa tilastollisesti merkitsevää yhteisvaihtelua. Masennuksen psykologiset riskitekijät muodostivat kokonaisuuden, joka ennusti tarkkarajaisessa koeasetelmassa fysiologista stressiherkkyyttä tilastollisesti merkitsevällä tavalla. Tutkimuksen tietoa voidaan käyttää pohjana tehokkaampien lääkehoitojen, psykoterapioiden ja tarkemman masennuksen luokittelun kehittämiseen.
Subject: depression
rumination
harm avoidance
heart rate variability
masennus
märehtiminen
vaikeuksien välttäminen
sydämen sykevälivaihtelu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record