Den narrativa sexuella identitetens konstruktion : vändpunkter i sexuella självbiografier.

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/17128
Title: Den narrativa sexuella identitetens konstruktion : vändpunkter i sexuella självbiografier.
Author: Witting, Sonja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies
Date: 2010-06-21
URI: http://hdl.handle.net/10138/17128
Thesis level: master's thesis
Abstract: Det moderna samhället och sexualiteten präglas av samma karaktärsdrag; sålunda genomsyras det moderna samhället av sexualitet och det har blivit ett samhällskrav att skapa en sexuell identitet. Samhällsprocesser har rationaliserat och ändrat på vår syn på sexualiteten, vårt sexuella beteende och oss själva. För denna pro gradu-avhandling valdes slumpmässigt elva sexuella självbiografier. De sexuella självbiografierna skickades in till tävlingen ”Seksuaalisuus osana elämää” som arrangerades år 1992 under ledning av Elina Haavio-Mannila och Osmo Kontula. Skribenterna reflekterar över och beskriver dessa handlingar och händelser; sålunda rör sig självbiografierna på två plan: handlingens och medvetenhetens. Vändpunkterna vägleder individen och gör att de upptäcker nya sidor i sig själv och sin sexualitet. Vändpunkterna är de milstolpar som för berättelsen framåt eller bakåt mot målet: den balanserade och lyckliga sexuella identiteten. Även om vändpunkternas händelser till största delen styrs av slumpen ordnar subjekten in dess händelser i deras sexuella självbiografi till en enhetlig, logisk helhet. Min pro gradu-avhandling ger en bild av hur berättaren, det vill säga ”subjekten” upplever att dessa vändpunkter inverkar deras sexuella identitet, skript och sexuella självbiografi. Mina forskningsfrågor är: Vilka karaktärsdrag har vändpunkterna i de sexuella självbiografierna? Hur inverkar dessa vändpunkter subjektens narrativa sexuella identitet? Vad motverkar och hjälper subjekten genom vändpunkterna i livet? Fokusen vilar på subjektets subjektiva syn på händelserna i vändpunkterna och deras konsekvenser för subjektens narrativa sexuella identitet och självbiografi. Jag analyserade vändpunkterna i de sexuella självbiografierna med hjälp av bland annat Bruners narrativa metod och Greimas aktantmodell för att se hur den sexuella narrativa sexuella identiteten, skripten och aktörerna ändras mellan de olika vändpunkterna. Följaktligen kategoriserade jag vändpunkterna efter deras inverkan på subjektens sexuella identitet och livsstil. Vändpunkterna ledde till äktenskap styrda av normer, de stärkte subjektens självkänsla, frigjorde dem från oönskade livssituationer och den sista vändpunkten ledde till en balanserad och lycklig sexuell identitet. Dessutom finns det negativa vändpunkter som för subjektet allt längre från den balanserade och lyckliga sexuella identiteten och leder till sexuell negativitet. Den lyckliga och balanserade sexuella identiteten präglas av nutiden och behovet att avsluta sin sexuella självbiografi lyckligt.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: självbiografier
vändpunkter
narrativa metoder
Greimas aktantmodell
sexuell narrativ identitet
identitets konstruktion
Discipline: Sociology
Sosiologia
Yleinen sosiologia
Sociologi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract-fin.pdf 4.365Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record