Päivittäisviestinnästä pysyviin suhteisiin : julkisuusdiplomatia Suomen ja Iso-Britannian hallitusten toiminnassa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/17141
Title: Päivittäisviestinnästä pysyviin suhteisiin : julkisuusdiplomatia Suomen ja Iso-Britannian hallitusten toiminnassa
Author: Karumo, Sara
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Economic and Political Studies
Date: 2010-06-22
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/17141
Thesis level: master's thesis
Discipline: Political Science, Administration and Organisations
Yleinen valtio-oppi, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja
Allmän statslära, forskning i administration och organisation
Abstract: Tutkimus tarkastelee Suomen ja Iso-Britannian hallitusten julkisuusdiplomatian tavoitteita ja vertailee maiden hallitusten julkisuusdiplomatiaa tukevia ohjelmia. Tarkoitus on löytää vastauksia siihen, millä tavoin hallitukset pyrkivät toteuttamaan julkisuusdiplomatiaa ja millaisia painotuksia Suomen ja Iso-Britannian hallituksilla on julkisuusdiplomatian toteutuksessaan. Julkisuusdiplomatialla tarkoitetaan diplomatiaa, joka kohdistuu muiden maiden kansalaisiin ja toimijoihin ilman virallista statusta, erotuksena perinteiseen diplomatiaan, jonka osapuolina ovat hallitusten viralliset edustajat. Julkisuusdiplomatian käsite liittyy pehmeään valtaan, jolla viitataan valtaan muokata käsityksiä ja mielipiteitä. Julkisuusdiplomatian merkitys valtioille on korostunut viime vuosina, erityisesti syyskuun 2001 terrori-iskujen jälkeen ja se koetaan yhä enenevässä määrin tärkeäksi osaksi valtioiden kansainvälisten suhteiden hoitoa. Julkisuusdiplomatian roolin voimistuminen voidaan nähdä toisaalta osana diplomatian kehitystä, toisaalta osana julkishallinnon murrosta kohti esimerkiksi markkinaohjautuvuutta. Tämän tutkimuksen analyysin pohjan muodostaa Mark Leonardin teoria, joka jakaa julkisuusdiplomatian kolmeen eri ulottuvuuteen: päivittäiseen uutisten hallintaan, strategiseen viestintään, sisältäen maakuvan vahvistamisen ja maabrändin rakentamisen, ja pysyvien suhteiden muodostukseen. Näillä kullakin ulottuvuudella on kolme toiminta-aluetta: poliittis-sotilaallinen, taloudellinen ja yhteiskunnallis-kulttuurinen. Tutkimuksen metodina on vertaileva hallinnon tutkimus ja vertailuun on valittu kolme julkisuusdiplomatian ohjelmaa kummastakin maasta. Ohjelmat on valittu siten, että hallitukset itse määrittelevät ne osaksi julkisuusdiplomatiaansa. Suomen osalta mukana ovat Foreign Correspondents’ Programme, maakuvan vahvistaminen mukaan lukien maabrändi, sekä kulttuurivienti. Iso-Britannian ohjelmat ovat British Council, BBC World Service sekä urheilu- ja muut kansainväliset suurtapahtumat. Näitä ohjelmia tarkastellaan Mark Leonardin teoriaa vasten. Tutkimuksessa ilmenee, että Suomen ja Iso-Britannian julkisuusdiplomatian painotukset ovat hyvin samankaltaiset keskittyen erityisesti yhteiskunnallis-kulttuuriselle alueelle strategiseen viestintään. Molempien maiden julkisuusdiplomatian tavoitteet peilaavat myös vahvasti Leonardin teoriaa. Iso-Britannian ohjelmat kattavat kuitenkin useampia ulottuvuuksia ja toiminta-alueita kuin Suomen ohjelmat. Maat ovat myös selkeästi eri vaiheessa julkisuusdiplomatian toteutuksessa: Iso-Britannia on toteutus- ja arviointivaiheessa Suomen ollessa suunnitteluvaiheessa. Suomen osalta huomionarvoista on myös maabrändin rakentamisen saama laaja huomio ja panostus.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: julkisuusdiplomatia
maabrändi
diplomatia
Suomi
Iso-Britannia
kansainväliset suhteet
Subject (ysa): brändit
kulttuurivienti


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract-fin.pdf 4.411Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record