Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työssään kokema väkivalta ja väkivallan uhka

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/17205
Title: Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työssään kokema väkivalta ja väkivallan uhka
Author: Saarinen, Toni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies
Date: 2010-06-24
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/17205
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social and Public Policy
Social Work
Yhteiskuntapolitiikka
Sosiaalityö
Samhällspolitik
Socialt arbete
Abstract: Tutkimuksen tarkoitus on kuvailla ja selvittää, millaisia väkivallan ja väkivallan uhan tilanteita lastensuojelun sosiaalityöntekijät ovat työssään kokeneet, miten he ovat tapahtuneesta selvinneet ja mikä on heidän selviytymistään tukenut. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, mitä työturvallisuuteen liittyviä asioita lastensuojelun sosiaalityöntekijät pitävät tärkeitä ja miten heidän mielestään työturvallisuutta voitaisiin parantaa ja uhka- ja vaaratilanteen jälkihoitoa kehittää. Tutkimuksen kohteena olivat Helsingin kaupungin Sosiaalivirastossa työskentelevät avohuollon lastensuojelun sosiaalityöntekijät Läntisessä perhekeskuksessa. Aineisto koostuu viidestä teemahaastattelusta, jotka on tehty joulukuun 2009 aikana. Tutkimuksessa haastateltiin neljää yli kymmenen vuotta lastensuojelun sosiaalityötä tehnyttä työntekijää sekä yhtä työntekijää, joka oli kuluneen kahden vuoden aikana kokenut asiakkaan taholta vakavan pahoinpitely-yrityksen. Tutkimukseen osallistuneista työntekijöistä kaikki kertoivat kokeneet työssään sanallista uhkailua. Sosiaalialalla koettu väkivalta on yleensä henkistä. Silti tutkimuksessa haastatelluista viidestä sosiaalityöntekijästä kolmella oli kokemus, jossa tilanne oli päässyt kärjistymään kimppuun käymiseen tai vähintään kimppuun käymisen yritykseen. Uhkatilanteet olivat olleet vakavia ja aiheuttivat sosiaalityöntekijöille pelkotiloja. Työkokemuksen karttuessa sosiaalityöntekijät kokivat muuttuneensa entistä varovaisemmiksi työssään ja kertoivat huomioivansa entistä paremmin työturvallisuuteen liittyviä tekijöitä. Sosiaalityöntekijät olivat huolissaan nuorista ja kokemattomista työntekijöistä, joilla ei vielä ole ammattitaitoa ja kykyä arvioida työnsä ja toimintansa vaaroja riittävässä määrin. Tärkeimpinä keinoina työväkivallan ja uhkatilanteiden ehkäisemisessä sosiaalityöntekijät pitivät tiimin jatkuvaa sisäistä keskustelua, työturvallisuuden jatkuvaa esillä pitämistä, työparityöskentelyä, turvallisuuskoulutuksia sekä hyvää perehdytystä uusille työntekijöille. Tutkimuksessa korostui asianmukaisen, hyvin järjestetyn jälkihoidon merkitys väkivaltaa tai uhkaa kokeneella työntekijälle ja hänen selviytymiselleen sattuneen tapahtuman yli. Haastatteluissa nousi esiin, että asianmukaista jälkihoitoa on tarjottu tai osattu tarjota työntekijöille vasta viimevuosia. Sitä ennen jälkihoidon toteutuminen on ollut hyvin vajavaista. Tutkimuksen mukaan uhka- ja vaaratilanteiden jälkihoidon järjestämisestä vastuu on ensisijaisesti lähiesimiehellä, mutta koko työyhteisön tulisi varmistaa jälkihoidon toteutuminen. Koettu työväkivalta ja väkivallan uhka on koko työyhteisön asia. Tiimin sisällä käytävä keskustelu ja tuki oli tutkimukseni perusteella väkivaltaa tai väkivallan uhkaa kokeneelle tärkeä osa jälkihoitoa, ja tiimin sisäinen keskustelu merkittävä keino uhka- ja vaaratilanteiden ennakoimiseen ja ennaltaehkäisemiseen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: uhka
väkivalta
turvattomuus
lastensuojelun sosiaalityö
jälkihoito


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract-fin.pdf 4.373Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record