Leiskua tulemme pyhä, suo lämpöä siskopiiriin! : partiotyttönä Suomessa 1925−1939.

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/17222
Title: Leiskua tulemme pyhä, suo lämpöä siskopiiriin! : partiotyttönä Suomessa 1925−1939.
Author: Fromholtz, Milja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Economic and Political Studies
Date: 2010-06-24
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/17222
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social Science History
Political History
Yhteiskuntahistoria
Poliittinen historia
Samhällshistoria
Politisk historia
Abstract: Tässä poliittisen pro gradu -tutkielmassa selvitetään, miten suomalainen partiotyttöliike kehittyi vuosina 1925−1939 sekä miten partiotyttöliikkeen johto määritteli toiminnan suhteet aikalaispolitiikkaan, sukupuoleen ja ajan kasvatuskeskusteluihin. Lisäksi tutkielmassa tuodaan esiin partiotyttöjen kokemuksia tutkimusajalta, ja tuodaan tytöt ja naiset esiin historiallisina toimijoina. Tutkielman kysymyksenasettelun taustalla on hypoteesi, että partiotyttötoiminta antoi 1920- ja 1930-luvuilla sen piirissä toimineille tytöille ja naisille mahdollisuuden astua olemassa olevien sukupuoliroolien ulkopuolelle, vaikka se monissa muodoissaan tukikin sukupuolten eriytymiskehitystä. Suomalaista partiotyttötoimintaa tarkastellaan tutkielmassa yhtäältä sekä kansallis- että sukupuolipoliittisena ilmiönä että toisaalta liikkeen johdon ja tyttöjen kokemusten kautta. Tämän rinnalle tutkielmassa on nostettu sukupuoli analyyttisena käsitteenä. Tutkimusmenetelmänä on käytetty aineistolähtöistä analyysia. Tutkimusaineistona on käytetty Suomalaisen Partiotyttöliiton arkistoa sekä Suomen Partiotyttöjen Neuvottelukunnan arkistoa Kansallisarkistossa. Tutkimustuloksien mukaan suomalainen partiotyttöliike tasapainoili tutkimusajankohtana naisten perinteisten tehtäväkenttien ja partiopoikien ohjelman välillä koettaen yhdistää niitä sopivalla tavalla. Partiotyttö- ja -poikaliike ajautuivat 1920-luvun aikana lähes täydellisesti erilleen toisistaan, mikä noudatteli aikaisemmassa tutkimuksessa havaittua ilmiötä: 1920- ja 1930 -luvuilla sukupuolten eriytyminen syveni ja läpäisi kaikki yhteiskunnan osa-alueet. Partiotyttöliikkeen tarkastelu tekee tähän tulkintaan kuitenkin pienen särön, sillä Suomalaisen Partiotyttöliiton johto ei ollut tapahtuneessa lopullisessa erossa aktiivinen toimija – päinvastoin, se vastusti poikien ajamaa kahtiajakoa, eikä itsekään tuntunut olevan varma siitä, mikä oli sen rooli kansallisessa projektissa. Poliittisesti partiotyttöliike oli tutkimusajankohtana osa niin kutsuttua valkoista Suomea. 1930-luvulla taistelu samoista kohderyhmistä kiristi erityisesti partiotyttöliikkeen ja Lotta-Svärd Yhdistyksen välejä; partiotyttöjohtajien puheessa pikkulottatoiminnalle annettiin kielteisiä merkityksiä ja se nähtiin ongelmana sekä haasteena. Haasteita partiotyttötoiminnan leviämiselle Suomessa asetti myös liikkeen vierasperäisyys ja vahva kaupunkilainen leima. Partiotyttöjen kokemuksista selviää, että partio antoi tytöille mahdollisuuden ottaa osaa normaalia jännittävimpiin kokemuksiin: kilpailuihin sekä sotilaselämään rinnastuviin leireihin. Lisäksi jokapäiväisistä mukavuuksista tinkiminen oli partiotyttöjen ylpeyden aihe: monissa kirjoituksissa oli läsnä vahva näyttämisen halu. Partiotytöt halusivat osoittaa olevansa pärjäävänsä asioissa, jotka eivät perinteisesti kuuluneet naisten toimintakenttään. Poikamainen toiminta, kuten kiipeily ja erilaiset ruumiilliset suoritukset olivat partiotyttöjen keskuudessa paitsi hyväksyttäviä, myös ihailtuja.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: partio
nuorisojärjestöt
tytöt
sukupuolijärjestelmä
kokemukset
poikatyttö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract-fin.pdf 4.597Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record