Viitehintajärjestelmän vaikutus lääkkeiden markkinoille tuloon ja hintoihin

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/17232
Title: Viitehintajärjestelmän vaikutus lääkkeiden markkinoille tuloon ja hintoihin
Author: Pursiainen, Emilia
Contributor: University of Helsinki, Department of Economic and Political Studies: Economics: General Economics
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten viitehintajärjestelmän käyttöönotto vaikuttaa lääketeollisuuden tutkimus- ja kehitysinvestointeihin (t & k -investointeihin) ja lääkkeiden hinnoitteluun sekä sitä kautta uusien lääkkeiden markkinoille tuloon. Viitehintajärjestelmä on yksi hintakontrollin muodoista. Siinä lääkkeestä korvattavalle hintaosuudelle asetetaan yläraja. Lääkkeet jaotellaan ryhmiin tietyin perustein esimerkiksi saman vaikuttavan aineen mukaan (geneerinen viitehintajärjestelmä). Vain viitehintaryhmän halvin lääke korvataan täysin. Sitä kalliimmasta lääkkeestä kuluttajan on maksettava yli menevä osuus. Viitehintajärjestelmällä on pyritty hillitsemään lääkkeiden sairausvakuutuskorvausmenojen kasvua sekä alentamaan kuluttajien lääkekustannuksia. Tutkielmassa käydään ensin läpi lääkkeiden tutkimusprosessia sekä eri hintakontrollin muotoja, erityisesti viitehinnoittelua. Teoreettinen osuus perustuu kahteen taloustieteelliseen malliin, joiden avulla selvitetään viitehintajärjestelmän vaikutuksia. Ensimmäinen niistä perustuu Bardeyn, Bommierin ja Jullienin (2009) esittämään dynaamisen pelin malliin, jonka avulla arvioidaan viitehinnoittelun vaikutuksia lääkeinnovaatioiden syntymiseen, niiden käyttöönoton viivästymiseen sekä kuluihin ja hyvinvointiin. Toinen malleista perustuu Anna Merino-Castellon (2000) esittämään malliin, joka käsittelee viitehintajärjestelmän vaikutuksia lääkkeiden hinnoittelustrategioihin. Tarkoituksena on selvittää, miten alkuperäislääkkeen (brändilääke) hinta muuttuu, kun rinnakkaislääke (geneerinen lääke) tuodaan markkinoille silloin, kun viitehintajärjestelmä on käytössä. Tulosten perusteella viitehintasäännöt johtavat kannattavuuden laskun kautta lääkeyritysten tutkimushalun vähenemiseen sekä viivästyttävät uusien lääkkeiden markkinoille tuloa. Viitehintajärjestelmän suorat vaikutukset näkyvät siinä, että lääkkeiden hintoja painetaan alas. Järjestelmä painostaa edelläkävijää laskemaan lääkkeen hintaa lähemmäksi rinnakkaislääkkeen hintaa etenkin, jos hintasääntelijän neuvotteluvalta on suuri. Alhaisemmat hinnat merkitsevät sitä, että rinnakkaislääkkeiden markkinoille tulo viivästyy tai jopa estyy. Tällöin edelläkävijän monopoliaseman kesto pitenee, mutta toisaalta kilpailu voimistuu rinnakkaislääkkeen markkinoille tulon jälkeen. Merino-Castellon (2000) mallin mukaan viitehintajärjestelmän käyttöönotto johtaa siihen, että brändilääkkeen tuottaja laskee hintoja sopeutuakseen uuteen kilpailutilanteeseen. Geneerisen lääkkeen hinta pysyy melko vakaana laskien vain vähän. Mitä suurempi on geneerisen lääkkeen paino viitehinnan määrittelyssä, sitä pienempi on geneerisen ja alkuperäislääkkeen hintojen ero. Viitehintajärjestelmää pidetään hyödyllisenä mutta sillä on vaihtelevat vaikutukset eri osapuolille. Viitehintajärjestelmä on harvoin käytössä ainoana hintakontrollin muotona. Sen käyttöön yhdistetään yleensä myös muita keinoja.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/17232
Date: 2010-06-28
Subject: viitehintajärjestelmä
hintakilpailu
lääkkeet
korvaukset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract-fin.pdf 4.375Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record