Building Together : Future of the Nordic Wooden Multi-Storey Construction Business

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612143265
Title: Building Together : Future of the Nordic Wooden Multi-Storey Construction Business
Author: Röhr, Raul Edvard Axel
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612143265
http://hdl.handle.net/10138/172463
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skogsekonomi och marknadsföring
Forest Economics and Marketing
Metsäekonomia ja markkinointi
Abstract: Tämä laadullinen tutkimus keskittyy monikerroksisen puurakentamisen tulevaisuuteen ja lähestyy sitä hyödyntäen Delfoi metodia. Käyttäen dissensus lähestymistapaa ja koostuen kahdesta kierroksesta, tutkimus tarjoaa eksploratiivisen katsannon aiheeseen. Tutkimuksen tavoitteena on löytää tekijöitä, joilla on erityistä painoarvoa monikerroksisen puurakentamisen tulevaisuuden arvoketjussa. Tulokset esittävät, että erityisen merkityksellisiä tekijöitä ovat teknologiset kehitysaskeleet, tietoisuuden lisääntymnen monikerroksiseen puurakentamiseen liittyen, sekä yhteistyöhön perustuvan toiminnan yleistyminen. Tutkimuksessa havaittiin myös niin sanottuun kestävään kehitykseen liittyvien konseptien olevan alan asiantuntijoiden näkökulmasta erittäin houkuttelevia tekijöitä, mutta niiden yleistymistä ei pidetä erityisen todennäköisenä. Työ tarjoaa tuleville tutkimuksille uusia näkökulmia ja osoittaa että niin sanotun Service Dominant Logicin piiriin kuuluvien teemojen yhdistäminen tämän tutkimuksen tuloksiin saattaa tarjota kiinnostavia havaintoja liittyen metsäalan strategisen orientaation kehittymiseen.This qualitative study focuses on the future of wooden multi-storey construction through the use of the Delphi Method. The study uses a dissensus approach, with two rounds, and gives explorative results of the subject. The aim of the study is to find crucial factors, which the industry experts see as shaping the value chain of WMC in the future. The study proposes, that the main factors that are crucial in the shaping of the future value chain of WMC are related to knowledge transfer, technological aspects and co-operative ways of creating value. The study also suggests that at least in the WMC part of the forest industries, there is a shift in strategic orientation taking place towards the so called Service Dominant Logic. The study also finds that though seen as desirable development for WMC, the growth of importance of sustainability is not seen as a likely future view. This study suggests that further research should be directed at uncovering ways in which potential benefits can be grasped as well as to finding new ways to facilitate co-operation in the value chain.
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
building.pdf 1003.Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record