Kenyan business culture from the perspective of Finnish business representatives

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612053168
Title: Kenyan business culture from the perspective of Finnish business representatives
Author: Evokari, Auri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Maailman kulttuurien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för världens kulturer
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612053168
http://hdl.handle.net/10138/173483
Thesis level: master's thesis
Discipline: Afrikaforskning
African Studies
Afrikan tutkimus
Abstract: While the economy in Finland is stagnating, the growing economy of Kenya creates much needed export opportunities for Finnish companies. However, only a few have dared to enter this market. This thesis explores this issue from a cultural point of view – how do Finnish people conducting business in Kenya experience the business culture in Kenya, the markets and the future of them? By specifically focusing on Kenya and Finland, this thesis examines the results of the extensive culture research done by Geert Hofstede. We discover that East African countries are culturally a lot closer to Finland than some of Finland’s most important trade partners such as Russia or China. The relevance of this research is discussed in mind of the development in wealth, technological strides and the generational change under way especially in Sub Saharan Africa. In this qualitative research we gain the understanding of how Finnish business representatives experience the Cultural Dimensions of Power Distance and Individualism in Kenya, what kind of opportunities they recognize and what challenges they have encountered. The findings show that the high power distance and collectivist business culture in Kenya is still evident, but does not pose serious threats to operating in Kenya. The experiences and views of the business culture and markets in Kenya are generally very positive. The challenges encountered are of practical nature, with corruption being the biggest issue. When comparing to other countries, Kenya is viewed as an easy culture to adopt into and the markets are deemed more favorable there than in many other countries. Advice regarding the attitude of Finnish company representatives and ways on how to make market entries are shared. Governmental actions and the way media is displaying Africa are criticized by the interviewees.Medan ekonomin i Finland stagnerar, skapar den växande ekonomin i Kenya exportmöjligheter för finländska företag. Trots detta har endast några företag känt till marknadsområdet. Denna pro gradu-avhandling undersöker detta ur en kulturell synpunkt – hur har finländska businessrepresentanter i Kenya upplevt affärskulturen, marknaden och dess framtid? Genom att fokusera på Kenya och Finland undersöks Geert Hofstedes utförliga kulturforskning, enligt vilken Östafrikas länder är kulturellt mycket närmare Finland än flera av Finlands viktigaste handelspartner så som Ryssland och Kina. Hofstedes forskning diskuteras med tanke på den teknologiska utvecklingen som skett i Kenya samt generationsförändringen som håller på att ske. I denna kvalitativa forskning förstärks förståelsen av hur finländare har upplevt Hofstedes kulturdimensioner, maktdistans och individualism i Kenya. Hurdana möjligheter företagen ser på marknaden och vilka utmaningar de har stött på? Forskningsresultaten visar att den höga maktdistansen och kollektivistiska affärskulturen i Kenya tydligt återstår, men utgör inga seriösa hot mot att göra affärer i Kenya. Erfarenheter samt åsikter om affärskulturen och marknaderna i Kenya är generellt mycket positiva. De utmaningar de intervjuade mött är vanligen praktiska till sin natur. De som intervjuats upplever Kenya som en lättare kultur att integreras i jämfört med andra länder. Dessutom upplevs marknaderna mer lovande i Kenya än i flera andra länder. De intervjuade ger råd till finländska företagare gällande internationalisering och hur man bäst kunde ta nytta av den växande afrikanska marknaden. Sättet som Afrika framställs i media samt hur regeringen och allmänna organisationer strävar efter att öka exporten kritiseras.
Subject: African studies
Hofstede
Business culture
Kenya
East Africa
International business
Internationalization


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Evokari_Auri_Pro gradu_2016.pdf 1.007Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record