Lasten kokemuksia mindfulnessiin pohjautuvasta Olen huipputyyppi! -valmennuksesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133239
Title: Lasten kokemuksia mindfulnessiin pohjautuvasta Olen huipputyyppi! -valmennuksesta
Author: Heikari, Susanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133239
http://hdl.handle.net/10138/173505
Thesis level: master's thesis
Abstract: In spring 2015, Unelmatalli Oy organized the mindfulness-based Olen Huipputyyppi! (I'm a great person!) -coaching i.e. OHT coaching in eight different fourth grade classes in the Helsinki metropolitan area. The aim of this coaching was to increase students' wellbeing. In one of these classes, a study was carried out on the effects of the coaching on both the class community and the individual students. Eight 45-minutes coaching sessions were given during the 6-weeks period. The study was a qualitative case study, and it was part of a mindfulness-based pilot study on life coaching for children. The aim of this case study was to define the effectiveness of the mindfulness-based OHT coaching on individual students on the one hand, and on the class community of 27 pupils on the other. Data was collected in various ways during the study. The class teacher was inter-viewed before and after the study. A group interview was carried out after each coaching session, and the children filled in three questionnaires during the study: one before the project, one in the middle of it and one after the project had been completed. In addition to this, each coaching session included observation by the researcher. There was also a control group which was not given coaching, but was only asked to fill in the questionnaire. The study was a qualitative case study in which the methods of phenomenological observation and narrative research were applied. The methods and approaches of content analysis were used in the final analysis. OHT coaching builds on findings from earlier, international studies on the use of mindfulness activities carried out in schools. According to these studies, the positive effects of mindfulness coaching on pupils' wellbeing included improved concentration skills, reduced feeling of stress and deepened self-knowledge. The present study provides information on what kind of supportive effects OHT coaching has on the class community and the wellbeing of the individual students. The results of the study show that many students' self-knowledge strengthened and their interpersonal, emotional and mindful awareness skills improved during the coaching. The general atmosphere in the class and the students' concentration skills both improved. According to the results, OHT coaching could also have broader positive effects on students' wellbeing in comprehensive schools in Finland.Keväällä 2015 Unelmatalli Oy järjesti mindfulnessiin pohjautuvaa Olen huipputyyppi!-valmennusta kahdeksassa pääkaupunkiseutulaisessa koulussa neljäsluokkalaisille lapsille. Valmennuksen tarkoituksena ja tavoitteena oli lisätä oppilaiden hyvinvointia. Yhdessä 27-oppilaan koululuokassa tehtiin tutkimusta valmennuksen vaikutuksista luokkayhteisöön ja sen yksittäisiin oppilaisiin. Kuuden viikon aikana oli kahdeksan 45 minuutin valmennuskertaa. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus, ja siinä oli mukana myös verrokkikoulun neljäsluokka, jossa ei suoritettu valmennusta. Tutkimus on osa mindfulness-pohjaisiin harjoituksiin perustuvan lasten elämäntaitovalmennusmetodin pilottihanketta. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella luokkayhteisössä ja sen yksittäisissä oppilaissa tapahtuvia muutoksia ja oppimisprosessia OHT -valmennuksen aikana, tunne- ja tietoisuustaitojen, sekä itsetuntemuksen kehittymistä seuraamalla. Luokkayhteisöä ja siinä tapahtuvaa kehitystä tarkastellaan oppilaiden, opettajan ja tutkijan näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mindfulnesspohjaisen OHT -valmennuksen vaikutuksia oppilaiden hyvinvointiin ja itsetuntemukseen. Aineisto kerättiin oppilaille teetettyjen kyselyiden ja ryhmähaastatteluiden, luokanopettajan haastatteluiden ja tutkijan havainnoinnin keinoin. Aineistoa käytettiin yhdisteltynä, narratiivista tutkimusmenetelmää soveltaen. Havainnointi tapahtui fenomenologisella oivaltavan havainnoinnin menetelmällä. Analyysissä on hyödynnetty sisällönanalyyttisiä keinoja ja lähestymistapaa, samoin kyselykaavakkeiden analysoinnissa on käytetty sisällönanalyysiä tiedon koodausmenetelmänä. Olen huipputyyppi (OHT) -valmennus pohjautuu aiempaan, kansainväliseen tutkimustietoon kouluissa tehdyistä mindfulnessprojekteista, joissa mindfulnessharjoitukset ovat tuoneet oppilaiden hyvinvointiin positiivisia vaikutuksia, kuten keskittymiskyvyn ja rauhallisuuden tunteiden lisääntymistä ja stressin vähenemistä. Tämän tutkimuksen avulla saatiin tietoa siitä, millaisia luokkayhteisön ja sen yksilöiden hyvinvointia tukevia vaikutuksia OHT -valmennuksen aikana ilmeni ja miten vaikutukset koettiin luokkayhteisössä ja toisaalta sen yksilöiden kokemusmaailmassa, ja mitä lapset kokivat oppivansa OHT –valmennuksen aikana. Tutkimustuloksista on nähtävissä, että oppilaiden itsetuntemus vahvistui, vuorovaikutustaidot paranivat ja tunne- ja tietoisuustaidot kehittyivät. Luokkayhteisössä vuorovaikutustilanteet ja sosiaaliset suhteet paranivat, sekä turvallisuuden tunne ryhmässä lisääntyi. OHT –valmennus näyttäisi tämän tapaustutkimuksen tulosten valossa vaikuttavan luokkayhteisöön ja sen yksittäisiin yksilöihin positiivisesti. OHT –valmennuksella saattaisi mahdollisesti olla hyödyllisiä vaikutuksia oppilaiden hyvinvointiin suomalaisessa peruskouluopetuksessa laajemminkin.
Subject: mindfulness
OHT -valmennus
tunnetaidot
tietoisuustaidot
hyvinvointi
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record