"Kumman kaa olisit mielummin" : Tapaustutkimus hyvän tai huonon opettajan representaatiosta tv-komediasarjassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231097
Title: "Kumman kaa olisit mielummin" : Tapaustutkimus hyvän tai huonon opettajan representaatiosta tv-komediasarjassa
Author: Ranta, Joni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231097
http://hdl.handle.net/10138/174378
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Finnish education is noted around the world. Teacherness divides opinions in Finnish context, but still receives lots of academic appreciation. This can be explained with historical reasons, although the recent history points out that the subject is increasingly criticized in public speech and the scale of teacher representations has expanded. Previously teachers are depicted clearly as good or bad teachers. My starting point was to research teacher representation in Finnish TV series Kumman Kaa where the main character presents Swedish language teacher in Upper Level primary school. I focused on researching teacher representation framework of good teacher, teacher's professionalism and representations. The goal was to find out how teacher is represented in comedy and which factors especially formed the unethical teacher's representation to thought-provoking viewer's experience. Research was based on qualitative research and content analysis. I combined analysis theories side by side with the process of data produced repetitive phenomenona. I defined the substantive data as belonging to the school context for transcription which brought up the themes in theories of good teacher. After categorizing and classifying the data I used the classification to different theories of teacherness. The research process consists the phases of content analysis for interview which I adapted to TV series data analyzing. The results are associated to my own subjective values of teaching. In the beginning of the research I interpreted the teacher representations in the good or bad, but during the research process they were characterized more widely. The teacher was depicted as unethical and technocratic actor that inhibited the school's normative atmosphere. The scenes in school context that represented the teacher focused on avoiding the official duties and actions in the workplace. As classifying the phenomena I used my own experience as a teacher and secondly to the theories of good teacher and teacher's professionalism. The conclusion of unethical and selfish person as a teacher processional argues that one factor for comedy in this context is the contrast between good and bad teacher. More research is needed in framework of parody and comedy of Finnish teachers in the media.Suomalainen koulutus on maailmankuulu ja paljon esillä mediassa. Opettajuudesta on vaihtelevia mielipiteitä, mutta edelleenkin opettajia arvostetaan Suomessa. Lähihistoria osoittaa kuitenkin, että opettajuudesta puhutaan yhä kriittisemmin sekä opettajaa representaatioiden skaala on laajentunut. Aiemmin opettajan hahmoa on esitetty elokuvassa selkeästi hyvänä tai huonona opettajana. Tämä tutkimus käsittelee opettajan representaatiota komediasarjassa Kumman Kaa. Sarjassa päähenkilönä on ruotsinopettaja, jonka toimintaa tarkastelin hyvän opettajuuden, opettajan professionaalisuuden ja representaation viitekehyksessä. Tarkoituksenani oli selvittää miten opettajaa representoidaan komediassa ja mitkä erityiset tekijät epäeettisen opettajan representaatiossa tuottavat ajatuksia herättävän kokemusmaailman. Tutkimus perustuu laadulliseen tutkimusmenetelmään ja sisällönanalyysiin. Yhdistelin useampia sisällönanalyysin metodeja keskenään sen mukaan, miten aineistostani nousi esiin itseään toistavia ilmiöitä. Erottelin koulukontekstiin liittyvän aineiston litteroitavaksi, josta nostin esiin teemat hyvän opettajan määritelmiin peilaten. Kategorisoin ja luokittelin aineiston, jonka jälkeen sovelsin luokitusta erilaisiin hyvän opettajuuden teorioihin. Tutkimusprosessi koostui haastattelun sisällönanalyysin vaiheista, joiden luonnetta sovelsin tv-sarjan antamaan aineistoon. Tutkimuksen tulokset ovat sidoksissa subjektiiviseen arvomaailmaani. Tutkimuksen alkuvaiheissa ajattelin aineiston opettajan representaatiosta yksinkertaisemmin kuin tutkimuksen koontia tehdessäni. Opettajaa kuvattiin analyysini perusteella epäeettisenä ja teknokraattisena työyhteisöä kuormittavana toimijana. Kohtaukset koulun kontekstissa keskittyivät opettajan töiden välttelyyn ja työyhteisössä toimimiseen. Luokitteluja tehdessäni nojasin yhtäältä omiin kokemuksiini opettajana ja toisaalta niihin teorioihin, joita tutkimuksessani käytin tarkastelemaan hyvää opettajaa ja opettajan professionalismia. Johtopäätöksenä opettajaa representoidaan monilla tavoilla ammatillisesti etäisenä ja itsekeskeisenä ihmisenä. Havainto osoittaa komedian yhdeksi tekijäksi selkeän kontrastin hyvän ja huonon opettajan välillä. Tutkimus johdattaa tutkimaan lisää representaatiota opettajalle irvailusta Suomessa tuotetuissa sketsiohjelmissa ja elokuvissa.
Subject: hyvä opettaja
huono opettaja
opettajan professionalismi
representaatio
opettajan etiikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Joni_Ranta_progradu_2016.pdf 1.439Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record