Onni Savola 1876–1957 : Lausuntataiteilijan elämäntyö kaunoluvun opetuksen kehittäjänä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701241131
Title: Onni Savola 1876–1957 : Lausuntataiteilijan elämäntyö kaunoluvun opetuksen kehittäjänä
Author: Pöyhönen, Riikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701241131
http://hdl.handle.net/10138/174408
Thesis level: master's thesis
Abstract: Onni Savola was a key person in the development of the art of poetry reading in Finland from the end of the 19th century to the beginning of the 20th century. Although he was often regarded as the first professional elocutionist in Finland, there was not much written about him in the literature. The aim of the thesis is to find out in what ways the career of Onni Savola as an elocutionist develops, and reflect that on his influence as a pioneer of the Finnish art of poetry reading and elocution. The aim was also to clarify the influence of Onni Savola on to the Finnish literature of recitation and the history of Finnish speech science. According to earlier research literature, the poetry reading and the recitation share the same roots in the history of Finnish speech science. The thesis is biographical and its context is the history of the art of poetry reading as well as the Finnish literature of the recitation. The data consist of official documents, press, biographies, memoirs, photos and approximately 20 pages of Onni Savola's autobiography. In addition the letters sent and received by Onni Savola as well as memoirs and interviews by Onni Savola himself and the people who has written about him were used. The data is from 1870's to 2000's. In his literature, Onni Savola had a profile in helping other elementary teachers working in the field of poetry reading as well as in authoring of books and teacher guides. When comparing Savola and his fellow teachers in terms of material production, he was a forerunner in his pedagogy with an emphasis on students' own interpretation and voice. He was also the first elocutionist who widely offered his services to many people in the field. The career of Onni Savola is a textbook example of the shift in the traditions of poetry reading in Finland from the end of the 19th century to the beginning of the 20th century. Yet, his main achievements are in teaching of poetry reading. One can say Onni Savola had a remarkable influence on derivation and the development of the traditions of theatre and academic poetry reading.Onni Savola (s. 1876–k.1957) oli keskeinen henkilö suomalaisen lausuntataiteen kehityksessä 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkuvuosikymmenillä. Vaikka Savola usein mainittiin eri yhteyksissä ensimmäisenä suomalaisena ammattilausujana ja lausunnan opettajana, ei hänestä ole kirjoitettu paljonkaan. Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten Onni Savolan ura lausujana, lausunnan ja kaunoluvun opettajana etenee, ja tuoda siinä esille hänen elämäntyönsä merkitystä suomalaisen lausuntataiteen ja kaunoluvun uranuurtajana. Toisena tavoitteena on suomalaisen puhetaidon kirjallisuuden historian näkökulmasta selvittää, mikä merkitys Savolalla on suomalaisen puhetaidon kirjallisuudessa ja puheviestinnän tieteenalan historiassa. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että lausunnalla ja puhetaidolla on yhteneväiset juuret suomalaisen puheviestinnän historiassa. Tutkielma on henkilöhistoriallinen ja sen viitekehys muodostuu suomalaisen lausuntataiteen historiasta ja suomalaisen puhetaidon kirjallisuuden historiasta. Tutkimuksen lähdeaineisto pohjautuu Onni Savolaa koskeviin viranomaisarkistoihin, sanomalehtiin, kirjallisiin henkilöhistorioihin ja muistelmiin, muistitietoaineistoihin sekä valokuviin ja noin 20 sivuun Savolan omaelämäkerrasta. Tämän lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin Savolan elinaikana käytyä kirjeenvaihtoa sekä myöhemmin tehtyjä muistelmia ja haastatteluja niin Savolalta itseltään kuin henkilöiltä, jotka hänestä olivat kirjoittaneet. Lähdeaineistot ulottuvat 1870-luvulta 2000-luvulle asti. Onni Savolan kirjallisuudessa huomattiin pyrkimys profiloitua kouluttajaksi kansakoulujen lausunnanopettajille sekä aineistovalikoimien ja oppaiden laatijaksi. Savolan ja hänen aikalaistensa opetusoppaiden vertailu osoitti, että pedagogina hän oli monia muita edellä korostaessaan oppilaiden oman tulkinnan ja äänen tärkeyttä. Hän oli myös ensimmäinen lausunnan opettaja, joka tarjosi lausunnan opetustaan hyvin laajasti useille eri toimijoille. Onni Savolan lausujan ja lausunnanopettajan ura on kiinnostava esimerkki lausuntatraditioiden murroksesta, joka Suomessa tapahtui 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkukymmenillä. Savolan suurimmat ansiot näyttävät olleen kuitenkin opetustyössä. Voidaan sanoa, että Savola vaikutti merkittävästi teatterin ja akateemisen lausunnan traditioiden syntyyn ja kehitykseen.
Subject: Savola, Onni
puhetaidon historia
kaunoluku
lausuntataide
lausunta
henkilöhistoria
Discipline: Phonetics (Speech Communication)
Fonetiikka (Puheviestintä)
Fonetik (talkommunikation)


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
riikka_pöyhönen_pg_2016.pdf 19.38Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record