Neuroticism and Specific Symptoms of Depression : Genetic and Environmental Associations in a Swedish Twin Study

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231113
Title: Neuroticism and Specific Symptoms of Depression : Genetic and Environmental Associations in a Swedish Twin Study
Alternative title: Geneettisten ja ympäristötekijöiden vaikutus neuroottisuuden ja masennusoireiden yhteyteen ruotsalaisilla kaksosilla
Author: Virtanen, Suvi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231113
http://hdl.handle.net/10138/174409
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Depression is a psychiatric disorder composed of several clusters of symptoms, which do not necessarily reflect common pathways of pathophysiological processes. Thus, a new conceptualization of depression has been proposed, which suggests that depression should be dissected to its key components instead of treating it as one homogeneous concept. Personality trait neuroticism is a risk factor that is consistently linked with depression. Several models have been suggested for the association between neuroticism and depression. One of them is a so-called common cause -model, which assumes that a shared etiology explains the co-occurrence of the two. Research from twin studies supports this notion, as neuroticism and depression have been found to share a large proportion of their genetic basis. However, earlier research has examined depression as a composite concept, and there are no studies to date which would have examined the shared genetic basis of specific symptoms of depression in relation with neuroticism. This study tests the common cause -model by estimating, whether the same genetic and environmental components are relevant in explaining the covariation between neuroticism and specific symptoms of depression. The data used in this study was from the Swedish Adoption/Twin Study (n = 1515, av. age = 62.0). Depression was measured with The Center for Epidemiological Studies - Depression Scale (CES-D), and separate analyses were conducted for three factors: somatic complaints, (lack of) positive affect and depressed affect. The results showed that all of the depressive symptoms shared the same genetic and environmental components when modeling the association with neuroticism, which supports the common cause -model. Over a half of the phenotypic correlation was explained by genetic influences between neuroticism and somatic complaints, as well as neuroticism and positive affect. Half of the co-variation between neuroticism and depressed affect was due to genetic influences. Findings of the current study suggest, that genetic and individual specific environmental influences are important in explaining the relationship in all of the symptoms. For future endeavors, it is suggested to search for concrete risk factors and neurobiological endophenotypes that are shared between specific symptoms and neuroticism. While the use of composite concept of depression was supported in this study, the research question has not been yet examined in molecular genetic studies. A twin model can only differentiate sources of variation, not concrete risk factors. Thus, the results presented here only apply in the context of twin modeling. Also, the robustness of the results should be tested by replicating the results among younger samples.Masennus on mielenterveyden häiriö, joka koostuu useista oireklustereista, joiden ajatellaan heijastelevan toisistaan erillisiä patofysiologisia prosesseja. Onkin ehdotettu, että masennus olisi hyvä käsitteellistää pikemminkin erillisinä mutta yhdessä esiintyvinä oirekimppuina, kuin yhtenä diagnoosina. Yksi masennukseen vahvasti liitetty riskitekijä on persoonallisuuspiirre neuroottisuus. Neuroottisuuden ja masennuksen yhteydelle on esitetty useita erilaisia malleja. Yksi malleista on nk. common cause -hypoteesi, jonka mukaan neuroottisuuden ja masennuksen yhteys selittyy osin jaetulla etiologialla. Käyttäytymisgenetiikan tutkimustulokset ovat tukeneet mallia osoittamalla, että yhteys selittyy pitkälti jaetuilla geneettisillä tekijöillä. Aiemmat tutkimukset ovat kuitenkin tarkastelleet ainoastaan neuroottisuutta ja masennusta diagnoosina, eikä ilmiöiden välistä yhteyttä ole vielä tutkittu jakamalla masennus erillisiin oireklustereihin. Tässä tutkimuksessa testataan common cause -hypoteesia mallintamalla geneettisten ja ympäristötekijöiden osuutta neuroottisuuden ja eri masennusoireiden yhteisvaihtelussa. Aineistona käytettiin The Swedish Adoption/Twin Study -kaksosaineistoa (n = 1515, keski-ikä = 62,0). Masennusoireita mitattiin The Center for Epidemiological Studies - Depression (CES-D) asteikolla, jossa masennus oli jaettu somaattisiin oireisiin, mielihyvän ja positiivisten tunteiden puuttumiseen sekä masentuneeseen mielialaan. Tulosten mukaan yhteys kaikkien masennusoireiden ja neuroottisuuden välillä selittyi samoilla geeni- ja ympäristökomponenteilla, mikä antaa tukea common cause -hypoteesille. Neuroottisuuden ja somaattisten oireiden sekä positiivisten tunteiden puutteen välisistä korrelaatioista yli puolet selittyi geneettisillä tekijöillä. Neuroottisuuden ja masentuneen mielialan korrelaatiosta puolet selittyi geneettisillä tekijöillä. Tulokset viittaavat siihen, että masennuksen käsitteellistäminen yhdeksi konseptiksi neuroottisuuden ja masennuksen yhteyttä tutkivissa kaksostutkimuksissa on perusteltua, sillä kaikki masennusoireet jakavat samat geneettiset ja ympäristökomponentit yhteydessään neuroottisuuteen. Löydökset on kuitenkin syytä toistaa vielä muissa otoksissa, sillä tässä esitetyt tulokset eivät välttämättä yleisty kattamaan esimerkiksi nuoria. Lisäksi masennukseen liittyviä konkreettisia riskitekijöitä voidaan lähteä etsimään sellaisten geneettisten ja ympäristötekijöiden joukosta, jotka ovat olleet yhteydessä sekä neuroottisuuteen että tiettyihin masennusoireisiin.
Subject: Depression
Depressive symptoms
Symptoms
Neuroticism
Twins
Genetic
Common cause -model
masennus
masennusoireet
neuroottisuus
kaksostutkimus
geenit
käyttäytymisgenetiikka
common causes -malli


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record