Verkkopankin käyttäjien kokemuksia ja käsityksiä palvelun turvallisuudesta

Show full item record



Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211722
Title: Verkkopankin käyttäjien kokemuksia ja käsityksiä palvelun turvallisuudesta
Author: Setälä, Iiris
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2010
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211722
http://hdl.handle.net/10138/17449
Thesis level: master's thesis
Discipline: Konsumentekonomi
Consumer Economics
Kuluttajaekonomia
Abstract: The purpose of this study is to find out weather or not the users of internet bank are aware of the security threats concerning the use of the service. The intention is to find out also if the interviewees have created some methods of their own to raise the security level of their use of internet bank. Still, the purpose of the study is to clarify the interviewees’ opinions about the economically responsible party in case of economic losses. Research material consists of eight internet bank users’ interviews. The statements of the interviewees are considered from factual point of view and analysed by dividing them under certain themes and types. In addition to the interviews of consumers, also two experts were interviewed. This material works more like source of information and it is not analysed like the other interviews. These two interviews were carried out to get information about the security level of Finnish internet banks. Phishing is criminal activity by which the criminals’ objective is to gather confidential information, such as access codes for internet bank, from the victims. This research revealed that the interviewees were quite unaware of the different forms of phishing attacks. However, almost everyone had heard of the phishing e-mails. They were not seen as a threat because the interviewees knew how to identify those e-mails and also that they should never be answered but deleted immediately. Consumers can enhance the security of internet transactions by their own behaviour. The interviewees seemed to be quite careful when using internet bank even though they had not gotten much directions from the bank. The different parts of internet bank access codes were kept separately and the fixed parts were mostly known by heart. Some interviewees used internet bank merely at home or at work place and public computers were broadly avoided for that purpose. The interviewees thought that the economically responsible party in the case of economical losses depends on the situation. Bank could not be held responsible if the access codes were given to outsiders by self. In other cases however the interviewees saw bank as the responsible party. Greater awareness of security threats seems in this research material to increase the responsibility of consumer. Consumers’ responsibility would also increase if banks would increasingly inform consumers about these security threats.Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa verkkopankin käyttäjien tietoisuutta verkkopankin käyttöön liittyvistä turvallisuusuhista. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, onko tutkittaville muodostunut omia keinoja parantaa verkkopankissa asioinnin turvallisuutta. Tarkastelun kohteena on myös tutkittavien näkemys siitä, kenen vastuulla on korvata mahdolliset taloudelliset menetykset onnistuneen huijauksen johdosta. Tutkimusaineisto koostuu kahdeksan tottuneen verkkopankin käyttäjän teemahaastatteluista. Aineistoa tarkastellaan faktanäkökulmasta ja analyysissä on käytetty teemoittelua ja tyypittelyä. Kuluttajahaastattelujen lisäksi tehtiin kaksi asiantuntijahaastattelua. Tätä aineistoa käytetään lähteiden tapaan eikä sitä ole tarkoitus analysoida kuten muita haastatteluja. Phishing on rikollista toimintaa, jonka tavoitteena on saada haltuun uhrin henkilökohtaisia tietoja kuten verkkopankkitunnuksia. Tutkimuksessa selvisi, että haastateltavat olivat melko tietämättömiä erilaisista phishingin muodoista. Lähes kaikki olivat kuitenkin kuulleet kalasteluviesteistä. Niitä ei koettu uhkana itselle koska ne osattiin tunnistaa ja tiedettiin, että viesteihin ei saa vastata vaan ne tulee poistaa. Kuluttaja voi omalla käytöksellään parantaa verkkoasioinnin turvallisuutta. Haastateltavat vaikuttivat olevan melko huolellisia asioidessaan verkkopankissa, vaikka pankista ei oltu juuri annettu ohjeistusta. Verkkopankkitunnusten eri osia säilytettiin erillään ja kiinteät osat muistettiin pääasiassa ulkoa. Verkkopankissa asiointia julkisessa käytössä olevilta koneilta vältettiin yleisesti ja moni rajoitti verkkopankin käytön ainoastaan kotiin ja työpaikalle. Haastateltavat kokivat vastuunjaon taloudellisista menetyksistä riippuvan tilanteesta. Pankkia ei heidän mielestään voi asettaa vastuuseen jos tunnukset on itse annettu vääriin käsiin. Muissa tapauksissa koettiin kuitenkin korvausvastuun olevan pankilla. Kuluttajan suurempi tietoisuus turvallisuusuhista näyttäytyy tässä aineistossa kuluttajan vastuuta kasvattavana tekijänä.
Subject: internet bank
security
phishing
threat
risk
informing
verkkopankki
turvallisuus
uhka
riski
tiedotus
vastuunjako


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Setälä.pdf 225.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record