Trauma registry in assessing severely injured patients' treatment and outcome at a tertiary trauma centre

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2912-3
Title: Trauma registry in assessing severely injured patients' treatment and outcome at a tertiary trauma centre
Author: Brinck, Tuomas
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Doctoral program in clinical research
Department of orthopaedics and traumatology, Helsinki University Hospital
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Background: Trauma is responsible for an annual five million deaths worldwide, as well as for long-lasting morbidity and disability, especially in younger patients. In the acute care of severely injured patients, randomized controlled studies are practically impossible. Trauma registries collect detailed information on severe injuries, treatment, and outcome, and thus serve as an important tool in evaluating quality care. Aim: To evaluate severely injured patients’ treatment and outcome at a tertiary trauma centre (the trauma unit of Helsinki University Hospital, HUH Trauma Unit) by means of both internal and international trauma registry comparisons, and to explore roles, challenges, limitations, and possible future applications of trauma registries in benchmarking and quality control in Finland. Methods: This retrospective analysis is based on the trauma registry of Helsinki University Hospital (TR-THEL) and the German Trauma Registry (TR-DGU) and analyses injuries, treatment, and outcome of severely injured adult patients (New Injury Severity Score ≥16) treated at the HUH Trauma Unit and at German level-one trauma centres between 2006-13. It assesses a prognostic model for outcome adjustment by internal and external validation, and analyses the effect of a massive transfusion protocol (MTP) in the treatment and outcome of haemodynamically compromised trauma patients (systolic blood pressure <90 or base excess <-5.0 on admission) at the HUH Trauma Unit. Results: The German level-one trauma centres numbered 85. Study populations ranged from 354 to 15,306 patients. Differences in treatment between southern Finland and Germany were identifiable in pre- and in-hospital treatment: in Germany, patients were under the care of an emergency physician on scene and were intubated and then transferred to hospital by helicopter more often than were the Finnish patients, and the length of stays in Germany both in an intensive-care unit and in hospital were longer than in Finland. The standardized mortality ratio (SMR; observed/predicted mortality) at the HUH Trauma Unit was 0.79 (95% CI 0.69-0.90) and at German trauma centres 0.82 (0.79-0.85). In subgroup analysis, a poorer outcome emerged for Finnish patients with a penetrating head injury (SMR TR-THEL 2.35; 95% CI 1.30-3.50 vs. TR-DGU 1.06; 0.94-1.18) and in younger Finnish patients (≤60 years) with an isolated head injury (SMR TR-THEL 1.40; 0.99-1.81 vs. TR-DGU 1.01; 0.87-1.15). Factors explaining this outcome difference were identifiable: early treatment limitations due to very poor prognosis in the TR-THEL, and only modest discrimination of the prediction model in external validation (area under the curve [AUC] 0.76; 95% CI 0.71-0.82) in patients with isolated traumatic brain injury. The SMR of patients with haemodynamic compromise treated at the HUH Trauma Unit decreased (indicating better survival) over time from 0.97 (before MTP; 95% CI 0.71-1.23), to 0.87 (the implementation of MTP; 0.49-1.25), to 0.79 (post MTP; 0.46-1.11). Conclusion: The overall adjusted outcome results at the HUH Trauma Unit were similar to those of the German level-one trauma centres, despite the obvious differences in pre- and in-hospital treatment between southern Finland and Germany. The overall awareness of damage control fluid resuscitation and introduction of MTP at the HUH Trauma Unit had a positive effect on outcome. In the evaluation of isolated head injuries, traumatic brain injury (TBI) -specific prognostic models should be the recommendation, because of general trauma-prediction model limitations for TBI-severity assessment. Trauma registry comparisons have several pitfalls calling for acknowledgement. Such comparisons are, however, a feasible method for benchmarking and controlling the effect of changes made in the treatment of severely injured patients. Finland needs to establish a trauma-registry network covering all five university hospitals.Traumarekisterin käyttö vaikeasti vammautuneen potilaan hoidon laadunarviossa Tutkimuksen taustaa Vammat tappavat vuosittain viisi miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti. Traumarekisteriin kerätään tietoja vaikeasti vammautuneen potilaan hoidosta ja selviytymisestä. Rekisterin avulla voidaan arvioida potilaiden hoidon laatua ja hoitoprotokollissa tehtävien muutosten vaikuttavuutta. Tietoja voidaan käyttää paitsi sairaalan sisäisessä laadunvalvonnassa, myös vertailtaessa hoidon tuloksia sairaaloiden, sairaanhoitopiirien tai jopa maiden välillä. Suomen ainoa traumarekisteri vuoteen 2015 asti on ollut HUS Töölön sairaalan traumarekisteri. Töölön sairaala vastaa vaikeimmin, esimerkiksi liikenneonnettomuuden tai putoamisen seurauksena, vammautuneiden hoidosta Etelä-Suomen alueella. Väitöskirjatyössä arvioidaan Töölön sairaalassa hoidettujen vakavasti vammautuneiden potilaiden hoitoa ja selviytymistä sekä traumarekisterin käytettävyyttä sairaalassa annetun hoidon laadunarviossa. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksessa käytettiin Töölön sairaalan traumarekisteristä saatavia tietoja hoidetuista potilaista vertaamalla niitä Saksan traumarekisteriin kerättyihin tietoihin suurimmissa saksalaisissa traumasairaaloissa hoidetuista potilaista kuuden vuoden ajalta. Lisäksi tarkasteltiin Töölön sairaalassa vuonna 2009 käyttöön otetun ns. verensiirtoprotokollan vaikutusta voimakkaasta verenvuodosta kärsivien vammapotilaiden selviytymiseen kahdeksan vuoden ajanjaksona. Tutkimustulokset Vammapotilaiden profiili Etelä-Suomessa ja Saksassa oli samankaltainen: potilaiden keski-ikä oli molemmissa maissa 48, yli 70 prosenttia potilaista oli miehiä ja 60 prosentilla oli aivovamma. Saksassa yleisin vammamekanismi oli auto-onnettomuus, Suomessa putoaminen yli kahden metrin korkeudesta. Töölön sairaalassa hoidetaan selkeästi enemmän vakavasti vammautuneita potilaita kuin suurimmissa saksalaisissa traumakeskuksissa; tämän selittää Suomessa tehty päätös vaikeimpien vammojen hoidon keskittämisestä viiteen yliopistosairaalaan. Potilasmäärillä mitattuna Töölön sairaala on yksi pohjoisen Euroopan suurimmista traumasairaaloista. Tulosten perusteella hoidon laatu on yhtenevä sekä Töölön sairaalassa että suurimmissa saksalaisissa traumasairaaloissa arvioituna potilaiden eloonjäännillä sairaalahoitojakson aikana. Sekä Töölössä että Saksassa hoidetut potilaat jäivät keskimäärin useammin henkiin kuin vammojen vakavuuden perusteella oli odotettavissa. Tämä kuvastaa hoidon laadun korkeaa tasoa sekä Töölön sairaalassa että Saksassa. Yhtenevästä potilaiden selviytymisestä huolimatta potilaiden hoidossa todettiin huomattavia eroja Töölön ja Saksan välillä: Saksassa potilaat saapuivat sairaalan useammin lääkärin saattamana ja helikopterilla, ja Saksassa teho- ja sairaalahoitojaksot olivat pidempiä. Voimakkaasta verenvuodosta kärsivien vammapotilaiden todennäköisyys jäädä eloon parani Töölön sairaalassa käyttöön otetun verensiirtoprotokollan ja muiden hoidossa tehtyjen muutosten myötä. Loppupäätelmät Traumarekisteri soveltuu vaikeasti vammautuneiden potilaiden hoidon laadunarvioon ja tulosten vertailuun maiden välillä. Töölön sairaalassa saavutettiin vakavasti vammautuneiden potilaiden hoidossa hyvä tulos vähäisemmin resurssein ja kustannuksin suurimpiin saksalaisiin traumakeskuksiin verrattuna. Traumarekisteri tulisi ottaa käyttöön kaikissa suomalaisissa yliopistosairaaloissa, jotta vaikeimmin vammautuneiden potilaiden hoidon laadunarvio ja kehittäminen olisi mahdollista valtakunnallisesti.
URI: URN:ISBN:978-951-51-2912-3
http://hdl.handle.net/10138/174743
Date: 2017-03-03
Subject: lääketiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record