After "hybrid warfare", what next? : Understanding and responding to contemporary Russia

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/175284

Citation

Renz , B & Smith , H (eds) 2016 , After "hybrid warfare", what next? Understanding and responding to contemporary Russia . Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja , no. 44/2016 , Valtioneuvoston kanslia , Helsinki . < http://tietokayttoon.fi/documents/10616/1266558/Understanding+and+responding+to+contemporary+Russia/49bdb37f-11da-4b4a-8b0d-0e297af39abd?version=1.0 >

Title: After "hybrid warfare", what next? : Understanding and responding to contemporary Russia
Other contributor: Renz, Bettina
Smith, Hanna
Contributor organization: Aleksanteri Institute 2010-2017
Publisher: Valtioneuvoston kanslia
Date: 2016
Language: eng
Number of pages: 37
Belongs to series: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
ISBN: 978-952-287-300-2
978-952-287-299-9
ISSN: 2342-6799
URI: http://hdl.handle.net/10138/175284
Abstract: Raportissa, ”Hybridisodan jälkeen – mitä seuraavaksi?”, korostetaan, ettei ole yksinkertaista vastausta tai käsitettä, kuten ”hybridisota”, jonka avulla voitaisiin arvioida Venäjän ulko-, turvallisuus ja puolustuspolitiikkaa sekä sen erilaisia syy- ja seuraussuhteita. Sen sijaan Venäjän vahvuudet ja heikkoudet tulisi analysoida erikseen. Projektin tutkijat esittävät raportissa oman tutkimusnäkemyksensä kokonaisuuksista, jotka esimerkiksi liittyvät propagandan käyttöön (informaatiosotaan) ja Venäjän yritykseen luoda itsestään kuvaa suurvaltana. Lisäksi tutkijat tarkastelevat, miten Venäjä yhdistää sotilaallista voimaa ja perinteistä armeijan käyttöä ulkopolitiikassa sekä Venäjän parantunutta kykyä koordinoida 2000-luvun sotaoperaatioita. Tutkijat pohtivat myös Venäjän sotilasmenojen tehottoman käytön pitkäaikaisvaikutuksia sekä pelotteen ja ehkäisevän toiminnan merkitystä Venäjän viimeaikaisten sotatoimien valossa.The report "After the hybrid warfare: - what next", stresses that there is no simple characterisation or a single concept, such as "hybrid warfare", which is sufficient on its own to evaluate Russia's foreign, security and defense policies. Instead, each of Russia's strengths and weaknesses should be analyzed separately. The researchers analyse a number of topics such as the effectiveness of propaganda (information war), Russia’s approach to building up its own self-image as a great power, how Russia combines displays of military power with the actual use of the military in its foreign policy, what improvements there have been in Russia's ability to coordinate war operations in the 2000s , the long-term effects of the inefficient use of the Russian military budget, as well as the effectiveness of deterrence and the importance of preventative action in the light of Russia's recent military activities.
Subject: 517 Political science
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
renz_smith_after_hybrid_warfare.pdf 462.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record