Oikeus terveyteen - paperittoman lapsen oikeus terveydenhuollon palveluihin

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201702081274
Title: Oikeus terveyteen - paperittoman lapsen oikeus terveydenhuollon palveluihin
Author: Selkälä, Saija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa selvitetään, kuuluuko pääsy perusterveydenhuollon palveluihin osaksi kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvattua oikeutta terveyteen lapsien kohdalla ja jos kuuluu, voidaanko tätä oikeutta rajoittaa paperittoman lapsen kohdalla. Jatkona näille kysymyksille tutkimuksessa selvitetään, turvaako Suomi paperittoman lapsen oikeuden terveyteen asianmukaisesti. Suomen osalta asiaa tarkastellaan sekä tällä hetkellä vallitsevan tilanteen osalta, että siltä kannalta, että HE 343/2014 vp olisi vahvistettu laiksi. Kansainvälisten ihmisoikeussopimuksien osalta tutkielmassa käsitellään vain aiheen kannalta merkittävimmät ihmisoikeussopimukset (YK:n TSS-sopimus, YK:n lapsenoikeuksien sopimus, Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan sosiaalinen peruskirja sekä biolääketiedesopimus.) Asiaa tarkastellaan lisäksi EU:n kannalta sekä Suomen ja eräiden muiden EU:n jäsenmaiden kannalta. Tutkielman ulkopuolelle on rajattu muut kuin terveydenhuollon palvelut oikeuden terveyteen osatekijöistä samoin kuin äitien ja raskaana olevien naisten oikeus terveyteen näiden aiheiden kiistattomasta yhteydestä lapsen oikeuteen terveyteen huolimatta.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201702081274
http://hdl.handle.net/10138/175455
Date: 2017
Discipline: Lääkintä- ja bio-oikeus
Medical and biolaw
Medicinal- och biorätt


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record