Kirjoittaen kerrottu sota. Tutkimus vuoden 1918 sodan kerronnallisesta käsittelystä omaelämäkerrallisissa teksteissä

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5976-51-9
Title: Kirjoittaen kerrottu sota. Tutkimus vuoden 1918 sodan kerronnallisesta käsittelystä omaelämäkerrallisissa teksteissä
Author: McKeough, Andreas
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Publisher: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura
Date: 2017-01-28
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5976-51-9
http://hdl.handle.net/10138/175894
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/174000
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: A War Reprocessed Through Writing. A Study on the Narrative Processing of Experience in First-person Narratives on the Finnish Civil War In my doctoral dissertation I have studied archived writings – memoirs, diaries and an autobiography – depicting the Finnish Civil War fought in the winter and spring of 1918. The war, fought between the socialistic “Reds”, mostly of working-class background, and the politically bourgeoisie “Whites“, led to over 36,000 casualties and is still regarded as one of the most traumatic periods in the history of the nation. The Whites won the war and gained control of its official historical presentation and commemoration. My research focuses on first-person narration of the war in texts written between 1918 and 1937, in a time period from the Civil War to the years just before the Second World War. The data of the study consists of texts by 6 “White” and 6 “Red” narrators. I have analyzed each text thoroughly and then utilized a comparative view-point. My main analytical focus is threefold. Firstly I have looked at the ideosyncrasies of each text: their themes, style and intentions of narration, and key experiences. Then I have analyzed the “socio-cultural structuring” of the texts; the ways and means in which the narrators refer to social and cultural, often ideological knowledge and depict it in their texts when describing and interpreting their personal experiences, as well as the Civil War in general. Thirdly I have compared the texts to gain insight into the narrative processing of personal, hard-to-grasp, even traumatic experiences of the war, and the structuring of narrated experience. To do so, I have categorized the texts according to the narrative strategies the narrators employ, examined the qualities of narrated experience, analyzed the effect of the distance to the narrated events, and looked at the social and cultural contexts of narration. Finally, on the basis of my three-fold analysis, I have elicited the narratorsʼ modes of perceiving the Civil War and the ideological knowledge affecting these personal, yet culture-linked perceptions. I established that both the narrative processing of experience and the ideological comprehension which the narrators convey with their texts are determined mainly by two factors: the key experiences of the war and the cultural background of the narrators. Furthermore, the intentions of narration are closely linked to the genre of writing, collective historical interpretations of the war, and the social and political contexts of narration. The victorious Whites wrote prolifically of the war shortly after it, to shape and fortify their ideological interpretations and unity. This became the culturally hegemonic “master narrative“ of the Civil War. The Reds, who lost the war and had to pay dearly for their loss, write both to process their traumatic experiences and to contest this aforementioned master narrative.Vuoden 1918 sisällissota on tutkituimpia aiheita Suomen historiassa. Jokainen sukupolvi on tuottanut tieteellisiä ja taiteellisia tulkintoja tästä historiallisesta, dramaattisesta ja ideologisesti latautuneesta tapahtumien sarjasta. Traaginen sota kiehtoo ja kauhistuttaa yhä miltei 100 vuotta tapahtumien jälkeen. Sodan lukemattomat erilaiset tulkinnat eri vuosikymmeniltä ovat tuottaneet tietoa vuoden 1918 sodasta historiallisena ilmiönä ja tuoneet esiin sodan kokeneiden ihmisten kohtaloita ja ajattelutapoja. Sodan ristiriitaisen ja ideologisen luonteen vuoksi aikalaiset kokivat ja tulkitsivat tapahtumia monin eri tavoin. Tutkimus keskittyy aikalaistulkintoihin. Siinä käsitellään sodasta kirjoittamisen ja sotaan liittyvien kokemusten kerronnallisen käsittelyn tapoja erilaisissa ennen talvisotaa kirjoitetuissa omaelämäkerrallisissa teksteissä. Kokemusten kerronnallisella käsittelyllä viitataan sekä kokemusten yleiseen, kirjalliseen esitystapaan että kokemusten tulkinnan tapoihin kerronnassa, kuten analyysiin, arviointiin ja kontekstualisointiin. Tutkimus valaisee vuoden 1918 sisällissodan kokemisen ja sodasta kirjoittamisen variaatioita ruohonjuuritasolla, sillä sen kohteena ovat yksilöiden kokemusmaailmat ja niiden kerronnallinen esittäminen.
Subject: folkloristiikka
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record