Varhaiskasvatuksen vaikutus taaperon kognitiiviseen ja kielelliseen kehitykseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703161526
Title: Varhaiskasvatuksen vaikutus taaperon kognitiiviseen ja kielelliseen kehitykseen
Author: Johansson, Nikolina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703161526
http://hdl.handle.net/10138/178494
Thesis level: master's thesis
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik
Abstract: Objectives. In this study I aimed to investigate toddlers cognitive and language development and to find out the changes in these areas during a child's first first year in kindergarden. Previous studies are showing that children's development benefits from a high quality early childhood education and care (ECEC). The strongest effect of the high quality ECEC seems to be on children that come from disadvantaged backgrounds. The results also show that poor quality ECEC can sometimes lead to negative effects in a child's development. This research aimes to find out if boys and girls differ in their cognitive and language development during the first year in kindergarden and what kind of changes happen in cognitive and language development at this time? Methods. This research is a part of the Helsinki University study ("Lasso-projekti"), which concerns children's stress regulation, learning and the quality of ECEC. The first measurements were done in autumn when children enter kindergarden before two years of age. The measurements were repeated the following spring. This study participants were 202 children. The sex was known of 182 children. Cognitive and language abilities were assessed using Bayley III and statistical analyses were made using SPSS IMB 22 software. Results and conclusions. When entering the kindergarden boys and girls seem to differ in cognitive and language abilities favouring the girls. During the spring however the development evens. Only in understanding language girls seem to overcome the boys.The main result from the study suggest that during the first year in kindergarden the performances of the poor ones get better but the excellent drop.Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia 1-3 –vuotiaan lapsen kognitiivista ja kielellistä kehitystä ja siinä tapahtuvia muutoksia lapsen ensimmäisen päiväkotivuoden aikana. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että laadukas varhaiskasvatus vaikuttaa positiivisesti lapsen kehitykseen. Varhaiskasvatuksen vaikuttavuus on erityisen suuri niille lapsille, jotka tulevat haastavista kasvuympäristöistä. Positiivisen vaikutuksen takaamiseksi varhaiskasvatuksen on kuitenkin oltava laadukasta, sillä huono varhaiskasvatus voi tuottaa jopa negatiivisia vaikutuksia. Tutkimuskysymyksinä ovat: "Millaisia eroja tyttöjen ja poikien kognitiivisessa ja kielellisessä kehityksessä on ensimmäisen päiväkotivuoden aikana?" sekä "Millaisia muutoksia lapsen kognitiivisessa ja kielellisessä kehityksessä tapahtuu ensimmäisen päiväkotivuoden aikana?". Menetelmät. Tutkimuksen aineisto on osa Helsingin yliopiston varhaiserityiskasvatuksen tutkimusryhmän Lasso-projektia ja sen osatutkimuksena olevaa Taaperotutkimusta. Alkumittaus on tehty sinä syksynä kun lapset aloittivat varhaiskasvatuksessa alle kahden vuoden ikäisinä. Toinen mittaus suoritettiin seuraavana keväänä. Testinä on käytetty standardoitua ja kansainvälisesti käytössä olevaa Bayley Scales of Infant and Toddler Development III –testistöä. Tutkimusaineistossa 202 lasta, joista sukupuoli on ilmoitettu 182 lapsesta. Aineisto on analysoitu tilastomatemaattisin keinoin IBM SPSS Statistics 22-ohjelmalla. Tulokset ja johtopäätökset. Kognitiiviset ja kielelliset taidot näyttävät olevan paremmat tytöillä syksyllä kun lapset aloittivat varhaiskasvatuksen, mutta tilanne tasoittuu kevääseen mennessä. Ainoastaan kielellisessä ymmärtämisessä tytöt vaikuttavat olevan poikia taitavampia. Päätuloksena on, että vuoden aikana heikkojen taidot nousevat, mutta taitavien taidot heikkenevät.
Subject: cognitive and language development
impact of ECEC
toddlerhood
kognitiivinen ja kielellinen kehitys
varhaiskasvatuksen vaikuttavuus
taaperoikäinen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record