Viljelymenetelmän vaikutus kaksitahoisen ohran (Hordeum vulgare L.) sadon- ja laadunmuodostukseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703131447
Title: Viljelymenetelmän vaikutus kaksitahoisen ohran (Hordeum vulgare L.) sadon- ja laadunmuodostukseen
Author: Pensas, Ari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703131447
http://hdl.handle.net/10138/178536
Thesis level: master's thesis
Discipline: Växtproduktionsvetenskap
Plant Production Science
Kasvintuotantotieteet
Abstract: Ohra (Hordeum vulgare L.) on yksi maailman tärkeimmistä viljelykasveista. Sitä käytetään rehu-, panimo-, leipomo- ja elintarviketeollisuuden raaka-aineena. Ohra tarvitsee ravinteita, joista tärkein on typpi. Ohra ottaa lajikkeesta riippuen maasta typpeä 100-120 kg/ha ammoniumina ja nitraattina, joita se käyttää kasvukaudella biomassan muodostamiseen sekä lehtivihreän avulla yhteyttämiseen. Typenpuutos aiheuttaa kasville varsiston kääpiökasvuisuutta ja yhteyttävän lehtialan kehittymättömyyttä. Kasvia voidaan lannoittaa typellä epäorgaanisten ja orgaanisten lannoiteaineiden sekä mikrobipitoisten orgaanisten kivennäislannoitteiden avulla. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten tavanomain ja luonnonmukain viljeltytapa vaikuttivat kaksitahoisen ohran sadon- ja laadunmuodostukseen kenttäkokeessa vuonna 2009. Kokeessa oli kuusi eri käsittelyä; Berner Kasvinsuojelu, Helsingin yliopisto, Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL) sekä Raisio Agro käyttivät tavanomaista viljelymenetelmää ja Elosato sekä ProAgria Luomu luonnonmukaista viljelymenetelmää. Käsittelyjen ohrakasvustojen typpilannoitusmäärät vaihtelivat 71-118 kg/ha välillä, joista tavanomaisesti viljeltyjä kasvustoja lannoitettiin typellä 85-118 kg/ha ja luonnonmukaisesti viljeltyjä kasvustoja 71 kg/ha. Kylvötiheys vaihteli 400-550 kpl/m2 välillä. Tulosten perusteella NFC Tipple tuleentui luonnonmukaisesti viljeltynä 4-5 päivää ennemmin kuin tavanomaisesti viljeltynä, mikä vaikutti jyväkokoon. Aikainen tuleentuminen johtui alhaisesta typpilannoitusmäärästä ja kasvitautien runsaasta määrästä. Ohrakasvusto tuotti tavanomaisesti viljeltynä runsaamman ja laadukkaamman jyväsadon kuin luonnonmukaisesti viljeltynä. Quenchilla eroja ei ollut käsittelyjen välillä, mutta typpilannoituksen määrä ja kylvötiheys vaikuttivat satokomponenttien kautta jyväsatoon ja sadon laatuun. Quench reagoi parhaiten typpilannoitusmäärään kuin NFC Tipple ja Fairytale. Quenchin valkuaispitoisuus ei noussut, vaikka typpilannoituksessa oli 3 kg/ha ero. Kasvitautitorjunnan lukumäärä ja ajoitus eivät vaikuttaneet Quenchin kasvuston kasvitautien määrään.Barley (Hordeum vulgare L.) is one of the most important cop in the world. It is used as raw material for fodder, brewing, bakery and foodstuff industry. Barley needs nutrients and nitrogen is the most important. Barley takes nitrogen 100 to 120 kg per hectar as ammonium and nitrate, which it uses during the growing season to form biomass and leaf chlorophyll to photosynthesize. Nitrogen deficiency causes dwarfism to stem and undeveloped state to phosynthesizing leaves. Nitrogen can be applied as inorganic and organic fertilizers and also as microbe content organic mineral fertilizers. The aim of the thesis was to examine how conventionally and organically cultivated methods affected two-row barley’s yield and quality in field experiment in 2009. There were six different cultivation methods; Berner Plant protection, University of Helsinki, Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL) and Raisio Agro used conventionally cultivated methods and Elosato and ProAgria Organic used organically cultivated methods. Treatmens were fertilized by nitrogen from 71 to 118 kg per hectar where conventionally cultivated treatments were fertilized by nitrogen from 85 to 118 kg per hectar and organically cultivated treatments were fertilized by 71 kg per hectar. Seed population was from 400 to 500 seeds per m2. The results indicated that NFC Tipple matured 4 to 5 days earlier in organically cultivated treatments than conventionally cultivated treatments which had an effect to grain size. Early maturing was caused by low nitrogen fertilizer amount and plant disease amount. Vigorously grown barley resulted in higher yield and better yield quality when it was conventionally cultivated in comparison to organically cultivated. Quench responded better to nitrogen fertilizer when nitrogen than NFC Tipple and Fairytale. Number and timing of fungicide treatment had no effect to Quench’s growth’s disease amount.
Subject: Hordeum vulgare
kaksitahoinen
ohra
typpi
sadonmuodostus
laadunmuodostus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pensas_Pro_Gradu.pdf 803.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record