Pienen koululaisen itsenäinen iltapäivä : arjessa koeteltuja ratkaisuja

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704123831
Title: Pienen koululaisen itsenäinen iltapäivä : arjessa koeteltuja ratkaisuja
Author: Sinisaari, Hanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704123831
http://hdl.handle.net/10138/181408
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: Aims. The purpose of this study is to describe the means families utilize to secure the after-school-time their young children spend without adult supervision. The statutory after-school care for 1st and 2nd graders offers the working parents flexibility when organizing the work and family time. Yet the families of as young as nine-year-olds are left with no organized after-school activities. This study relies on previous studies on after-school-program quality, flexible working time arrangement, family time management, digitalization and Anglo-American after-school programs. The main research questions are: 1. How does the after-school care appear in everyday family life? 2. What are the means parents use to secure the child's after-school time? 3. How do parents utilize digital technologies in securing the after-school time? Methods. The data for this study were collected in two separate sets. The first data set consists of 5 texts describing everyday life of families with young school children. The texts were provided by working mothers of children entitled to after-school care. The second set of data was collected through semi-structured interviews of 9 working mothers of children no longer entitled to after-school care. The interviews were conducted to include data on the strategies families choose to secure the after-school time when adult supervision is no longer organized by the community. The data were analyzed using content analysis and cross-sectional qualitative data analysis. This method allows to emphasizing the common nominators of the various data sources instead of the experiences of one family. Results and Conclusions. The after-school care could be related to various every day elements of a household. The main elements were safety, nutrition and care and social environment. Parents use several strategies to ensure the well-being and safety of a child without adult supervision. Of mobile technologies, digital communication was recognized as part of parental control but not as ethically debatable surveillance. Parents highly appreciate the school-organized after-school programs and wish to see more activities of that type for their children.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata niitä ratkaisuja, joita perheet tekevät turvatakseen lapsen koulupäivänä jälkeisen itsenäisen iltapäivän vieton. Lakisääteinen iltapäivähoito antaa työssäkäyville vanhemmille tukea perheen arjen aikatauluttamisessa mutta jo 9-vuotiaiden vanhemmat joutuvat pohtimaan perheen ratkaisuja lapsen jäädessä iltapäivätoiminnan ulkopuolelle. Tutkimuksen taustalla on aiempi tutkimus iltapäivätoiminnasta, työaikajärjestelyjen hyödyntämisestä, perheiden ajankäytöstä ja kodin digitalisoitumisesta sekä angloamerikkalaisesta koulun ohjatusta vapaa-ajasta. Tutkimuksen pääkysymykset ovat: 1) Millä tavoin koulupäivän jälkeinen iltapäivähoito näkyy perheen arjessa? 2) Miten vanhemmat voivat tukea lapsen itsenäistä ja turvallista iltapäiväaikaa? 3) Miten vanhemmat hyödyntävät digiteknologiaa lapsen yksin viettämän ajan turvaamiseksi? Menetelmät. Tutkimusaineisto kerättiin kahdessa osassa. Ensimmäisen osan aineistoa muodosti 5 tekstiä, joissa lakisääteisen iltapäivätoiminnan parissa olevien lasten työssäkäyvien vanhempien kertomuksista perheensä arjesta. Toinen osa aineistosta koostui 9 puolistrukturoidusta teemahaastattelusta joissa jo iltapäivätoiminnan jättäneiden lasten työssäkäyvät vanhemmat kuvailevat lapsen yksin viettämän iltapäiväajan tukemiseksi tehtyjä järjestelyjä. Aineistot analysoitiin sisällönanalyyttista ja poikkiaineistollista luokittelustrategiaa jolloin aineistoista nousevat yhteiset teemat nousivat päähuomion kohteeksi yksittäisen perheen tai henkilön kokemuksen sijaan. Tulokset ja johtopäätökset. Iltapäivätoiminnan havaittiin koskettamaan kotitalouden arjen ulottuvuuksia monella tasolla, vanhemman tunne lapsen turvasta, fyysinen huolenpito sekä lapsen sosiaalisen ympäristön huomioiminen ovat kaikki kotitalouden rakentamisen elementtejä. Vanhemmat käyttivät monenlaisia strategioita ja näiden yhdistelmiä turvatakseen lapsen yksinolon ja osana tätä turvaamista tunnistettiin erilaisia digitaalisen kommunikaation muotoja, jota ei kuitenkaan pidetty eettisesti ongelmallisena valvontana. Vanhemmat arvostavat kouluyhteisössä tapahtuvaa valvottua vapaa-ajanviettoa ja toivovat kouluihin enemmän tällaista yhteisöllistä turvallista tekemistä.
Subject: iltapäivätoiminta
vanhemmat
vapaa-aika
mobiiliteknologia


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record