On the solar radiative effects of atmospheric ice and dust

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7091-81-4
Title: On the solar radiative effects of atmospheric ice and dust
Alternative title: Ilmakehän jään ja pölyn auringonsäteilyvaikutukset
Author: Haapanala, Päivi
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Physics, Division of Atmospheric Sciences
Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, fysiikan laitos
Helsingfors universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, institutionen för fysik
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017-06-02
Language: eng
Belongs to series: Helsingin yliopiston verkkojulkaisut
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7091-81-4
http://hdl.handle.net/10138/184139
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Both atmospheric ice and mineral dust are considered to play important roles in our climate system through their impacts on the radiative energy budget. These impacts depend on the size, shape, composition and concentration of the ice and dust particles. However, the non-spherical shape of these particles yields uncertainties in our understanding how they interact with radiation. One of the main aims of this work is to better understand the impacts of particle size-shape distributions on radiative effects of ice and dust. For dust particles, the overall goal is to improve the treatment of optical properties of dust in global aerosol-climate models. In this thesis, the solar radiative effects of variously sized and shaped ice and dust particles are simulated using radiative transfer models. In addition, a global aerosol–climate model is used to investigate the impact of dust particle nonsphericity. Different radiative transfer models, atmospheric and surface properties etc. are used, based on the requirements of each study. Size-shape distributions of ice clouds are based on in-situ measurements, whereas for dust, carefully validated shape models of spheroids are used. This thesis offers a broad outlook on the effects of ice clouds on solar irradiances and on the angular dependence of the circumsolar radiance. In addition, it offers interesting new insight into the connections between particle morphology, cloud microphysics and cloud radiative effects. It is found that solar radiation is sensitive to the concentration of small ice crystals. In addition, comparison of simulated and measured radiation in the presence of ice clouds suggests that most natural ice crystals are not pristine, but can either have some surface roughness or other non-idealities in their shape. The results reveal that the use of spheroidal shape distributions has only small or moderate impacts on regional and global-scale direct radiative effects of dust. Consistent with this, experiments with a global aerosol–climate model indicate that the assumption of spherical shape for dust particles is not a considerable error source in climate simulations. Most probably, however, this conclusion cannot be extended to remote sensing applications. Keywords: ice crystal, mineral dust, single-scattering properties, solar radiation, circumsolar radiation, radiative transfer modelling, spheroidsIlmakehässä olevat jääkiteet ja mineraalipölyhiukkaset vaikuttavat maapallon säteilytaseeseen ja ilmastoon. Jään ja pölyn suorat vaikutukset auringonsäteilyn kulkuun ilmakehässä ovat merkittäviä, mutta niiden tarkka määritteleminen on hankalaa ja epävarmaa. Suorat säteilyvaikutukset riippuvat muunmuassa näiden partikkeleiden määrästä ilmakehässä sekä niiden koosta, muodosta ja koostumuksesta. Yksi tämän väitöskirjatutkimuksen päätavoitteista on lisätä ymmärrystä siitä, miten jään ja pölyn vaikutus auringonsäteilyyn riippuu partikkeleiden muodosta ja kokojakaumasta. Lisäksi tavoitteena on kehittää mineraalipölyn optisten ominaisuuksien käsittelyä aerosoli-ilmastomalleissa. Tässä tutkimuksessa on mallinnettu säteilynkulkumalleilla ilmakehässä olevien monenkokoisten ja -muotoisten jääkiteiden ja mineraalipölyhiukkasten suoria vaikutuksia auringonsäteilyyn. Säteilynkulkumallit samoin kuin tutkitun ilmakehän (mukaan lukien jääkiteet ja/tai pöly) ja maanpinnan ominaisuudet on valittu huomioiden kunkin tutkimuskohteen vaatimukset. Jääkiteiden muotokokojakaumat pohjautuvat lentokonemittauksiin, kun taas mineraalipölyn muotojakauma tarkasti validoituun sferoidimuotojakaumaan. Jääpilvien tapauksessa mallinnettuja säteilysuureita verrataan maanpinnalta tehtyihin vastaaviin säteilymittauksiin. Pölyn osalta on säteilynkulkumallien tulosten analysoinnin lisäksi tutkittu aerosoli-ilmastomallin tulosten herkkyyttä mineraalipölyhiukkasten muodolle. Tämä väitöskirja lisää tietoamme jääpilvien vaikutuksista auringonsäteilyn vuohon ja auringon suunnasta tulevan säteilyn kulmariippuvuuteen. Lisäksi se tarjoaa uusia näkökulmia pilven mikrofysiikan ja säteilyvaikutuksien yhteyksien ymmärtämiseen. Tulokset osoittavat auringonsäteilyn olevan herkkä pienten jääkiteiden määrälle. Lisäksi tuloksista voidaan päätellä, että jääkiteissä on pinnan karheutta tai muita epäsäännöllisyyksiä muodossa. Yksi päätuloksista on, että mineraalipölyn optisten ominaisuuksien kuvaaminen sferoidimuotojakaumilla pallojen sijaan muuttaa vain vähän pölyn suoraa vaikutusta auringonsäteilyyn, ja ettei pallomaisten mallihiukkasten käyttö pölylle ole merkittävä virhelähde ilmastomalleissa. Hyvin todennäköisesti tämä ei kuitenkaan päde pölyn kaukokartoitussovelluksille. Avainsanat: jääkide, mineraalipöly,yksittäissirontaominaisuudet, auringonsäteily, sirkumsolaarinen säteily, säteilynkulkumallitus,sferoidi
Subject:
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
onthesol.pdf 2.738Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record