L'epistolografia amorosa del Cinquecento e del Seicento : Parabola di un genere letterario

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3512-4
Title: L'epistolografia amorosa del Cinquecento e del Seicento : Parabola di un genere letterario
Author: Caiazza, Ida
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017-07-10
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3512-4
http://hdl.handle.net/10138/190442
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Love Epistolography of the XVI and XVII Centuries. The Evolution of a Literary Genre This thesis examines the Libri di lettere amorose (love letter collections) printed in Italy in the sixteenth and seventeenth centuries by authors and collectors who sought to offer a literary product to the public. The “Love letter books” (as they are usually known) have generally been considered as a sub-category within the “Letter books” genre, inaugurated by Aretino's Primo libro in 1538, which merged in into the “Secretary” genre in the early decades of the seventeenth century. However, this is an inadequate way of classifying the love letter collections. Unlike the Lettere familiari (letters between friends or relatives) and Lettere di negozi (official letters), the love letter collections are characterised by a communicative intent which implies a relationship between sender and recipient entirely different to that of friendly or official correspondence. Moreover, they reference the tradition of erotic literature and reveal themselves to be open to the development of narrative impulses. The aim of this study is to provide an accurate classification of these works, which should be defined as an autonomous development of the sixteenth-century discourse on love. Together they form part of a broader pattern made up of the diverse guises assumed by the European epistolary love novel. The works that make up this corpus (identified according to specific literary criteria outlined within this study) are described in an attempt to identify their specificity. Their relationship with literary tradition is examined, and the possible presence of narrative tendencies identified. This study seeks to trace the evolution of the genre and map out the corpus according to chronological-typological “categories”. In doing so, it provides an exhaustive and up-to-date inventory of the love letter collections. The picture that emerges is of a varied whole, united by a clearly identifiable common core. The unique characteristic of the works is their very structure, consisting of letters exchanged between lovers, which renders the reader a participant in their love affair as it unfolds, like a diary in several voices. Finally, despite their stylistic variety, certain topoi found in previous and subsequent love epistolary works are almost always present in these collections, highlighting the deeply-rooted literary awareness at play in the exchange of letters between lovers.Rakkauskirjekokoelmat 1500- ja 1600-luvulla: erään kirjallisuuden genren kehityskaari Väitöskirja käsittelee Italiassa 1500- ja 1600-luvuilla painettuja ja julkaistuja rakkauskirjekokoelmia, joita yhdistää niiden kirjoittajien tai kokoajien tietoinen aikomus tarjota lukijakunnalle kaunokirjallinen teos. Rakkauskirjekirjoja (italiaksi alkuteoksista käytettiin yleensä nimeä “libri di lettere amorose”) on yleensä pidetty kirjekirjagenren (“libro di lettere”) alalajina. Se sai Italiassa alkunsa vuonna 1538 Pietro Aretinon ensimmäisen kirjekokoelman (Il primo libro delle lettere) myötä ja yhtyi 1600-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä suuntaukseen, jossa keskiöön nousi kirjeitä aatelisten puolesta kirjoittavan sihteeri (“Segretario”). Tämä luokittelu kuitenkin osoittautuu epätarkoituksenmukaiseksi rakkauskirjekokoelmien suhteen. Niissä, toisin kuin perheenjäsenten välisten tai liiketoimintaa koskevien kirjeiden kokoelmissa, on nimittäin tyypillisesti kommunikatiivinen tavoite, joka edellytti aivan erilaista suhdetta lähettäjän ja vastaanottajan välillä kuin ystävällismielinen tai virallisluontoinen kanssakäyminen. Lisäksi ne liittyvät olennaisesti pitkään eroottisen kirjallisuuden traditioon ja osoittivat erityistä alttiutta narratiivisten osuuksien kehittymiselle. Tutkimuksen tavoitteena on määritellä huolellisesti analysoidut teokset, jotka tuleekin nähdä itsenäisenä osana 1500-luvulla rakkaudesta käytyä diskurssia sekä samalla yhtenä monista erilaisista eurooppalaisen kirjeromaanin muodoista. Väitöskirjassa kuvaillaan korpukseen valitut teokset (niiden kaunokirjallisten piirteiden perusteella) pyrkimyksenä analysoida kunkin erikoispiirteet ja suhde edeltävään traditioon sekä erityisesti niiden narratiiviset taipumukset. Tavoitteena on kuvata genren kehityskaari ja erottaa korpuksen teoksista ajallisten ja typologisten kategorioiden jatkumo. Lopuksi työssä laaditaan mahdollisimman ajantasainen ja tyhjentävä luettelo genreen kuuluvista teoksista tietoineen. Tutkimuksessa piirtyy monimuotoinen, mutta helposti tunnistettavan yhteisen ytimen ympärille rakentuva kokonaisuus. Rakastavaisten välillä vaihdettuihin kirjeisiin perustuva rakenne on ainutlaatuinen: se tekee lukijan osalliseksi rakkaussuhteen kehityksestä moniäänisen päiväkirjan tavoin. Lisäksi teoksissa on tyylillisen vaihtelun puitteissa havaittavissa eräitä topoksia, jotka olivat yleisiä myös niitä edeltävissä ja myöhemmissä rakkauskirjekokoelmissa, ja jotka kirjoittajat täten oletettavasti käsittivät luonnolliseksi osaksi rakastavaisten välistä kirjeenvaihtoa.
Subject:
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record