Klassiska, modernistiska och postmoderna drag i Kjell Westös historiska roman Hägring 38

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705164112
Title: Klassiska, modernistiska och postmoderna drag i Kjell Westös historiska roman Hägring 38
Author: Forss, Henri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705164112
http://hdl.handle.net/10138/190979
Thesis level: master's thesis
Discipline: Nordic Literature
Pohjoismainen kirjallisuus
Nordisk litteratur
Abstract: Kjell Westö är en av Finlands främsta författare av historiska romaner. I den här avhandlingen analyseras romanen Hägring 38 (2013) med tanke på hur romanen placerar sig bland andra historiska romaner. Romanen analyseras mot en samling typiska drag för klassiska, modernistiska och postmoderna historiska romaner. Dessa drag hämtas ur den teoretiska litteraturen om historiska romaner, som har författats av forskare som Georg Lukács, Elisabeth Wesseling och Linda Hutcheon. Målsättningen är att förstå på vilket sätt Hägring 38 använder den historiska romanens olika grepp. Analysen visar att Hägring 38 plockar fritt bland den historiska romanens olika grepp. Romanen utnyttjar flera tekniker som ursprungligen lanserats inom den klassiska och modernistiska historiska romanen. Romanen utnyttjar även tekniker som lanserats inom den postmoderna historiska romanen, men inte i lika hög grad. Till exempel bär romanens manliga hjälte, advokat Thune, flera likheter med den klassiska historiska romanens hjälte medan romanens kvinnliga hjälte, fru Wiik, mera påminner om modernismens romanhjältar. Ett exempel på ett postmodernt drag i Hägring 38 är det flitiga refererandet till andra kulturprodukter, bland annat film och musik.
Subject: litteratur
hägring 38
historiska romaner
romaner
finlandssvensk litteratur
Westö, Kjell


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
pro gradu-färdig.pdf 398.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record