Justifications for War : A conceptual metaphor study on George W. Bush’s 2001-2004 State of the Union addresses

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706054569
Title: Justifications for War : A conceptual metaphor study on George W. Bush’s 2001-2004 State of the Union addresses
Author: Koskinen, Jyrki
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706054569
http://hdl.handle.net/10138/191066
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani George W. Bushin State of the Union –puheita (SOTU) vuosilta 2001-2004. Tutkin niissä Bushin käyttämiä argumentaatioita ja oikeutuksia sodan aloittamiselle, minkä lisäksi tarkastelen keinoja, joiden avulla hän on onnistunut erottamaan sodan eri osapuolet: meidät sekä heidät. Tutkielmassa tuodaan myös ilmi neljän eri SOTU puheen yhtäläisyyksiä sekä eroavaisuuksia. Puheissa esiintyvää eriyttämistä sekä sotaretoriikkaa tutkitaan käsitemetaforateorian avulla. Tämän avulla tutkimuksessa pyritään selittämään Bushin hallituksen toimia varsinkin ”Sodassa Terrorismia vastaan”. Käsitemetaforateoria sekä poliittista taustaa avaavat osuudet eivät jää toisistaan irrallisiksi kohdiksi, koska ne kumpikin täydentävät toisiaan. Ilman poliittista taustaa puheissa esiintyvät käsitemetaforat ja niiden perimmäinen ymmärrys voisi jäädä osittain ontoksi. Sama päätelmä pitää paikkansa myös toisin päin: käsitemetaforateorian avulla pystymme paremmin ymmärtämään, miten Bush sai niin laajan kannatuksen ajatuksilleen. Tutkimuksessa päätellään George Lakoffin käsitemetaforakartoituksien avulla, että Bush onnistui puheissaan oikeuttamaan varsinkin Irakin sodan erinäisillä retorisilla keinoilla, jonka avulla hän sumensi ihmisiä virheellisillä todisteilla ja syytteillä (Irakin joukkotuhoaseet sekä Irakin yhteys Al-Qaedaan). Näiden väitteiden tueksi Bush pyrki oikeuttamaan sodan aloittamista käyttämällä systemaattisesti puheissaan käsitemetaforakartoitusta: Sota on hyvän ja pahan välinen taistelu. Tämän yleisen kartoituksen avulla Bush onnistui luomaan puheissaan maailmantilanteen, jossa Yhdysvallat esiintyy moraalisesti oikeutettuna toimijana pahuutta, eli Saddam Husseinia vastaan. Tämän kartoituksen lisäksi tutkielmassa käydään läpi useita muita puheissa esiintyviä käsitemetaforakartoituksia, joiden avulla voimme paremmin ymmärtää sekä sodan osapuolien eriyttämistä että sodan oikeutuksia. Käsitemetaforateoriaa on yleisesti käytetty hyvin paljon länsimaisen maailman, englannin kielen, yhdysvaltalaisen kulttuurin sekä politiikan ymmärrykseen. Teoriaa sekä sen kartoituksia on myös käytetty aiemmin sodan oikeutuksia tutkittaessa samoin kuin Bushin puheita tulkittaessa. Tämä tutkimus on kuitenkin ensimmäinen laatuaan, jossa käsitemetaforateoriaa käytetään juuri Bushin State of the Union –puheiden tutkimiseen ulkopoliittisten teemojen ja agendojen näkökulmasta.
Subject: Bush, George W.
State of the Union –address
SOTU
Conceptual Metaphors
Discipline: English Philology
Englantilainen filologia
Engelsk filologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record