Toimijuus aikuisten maahanmuuttajien kielellisissä elämäkerroissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706054602
Title: Toimijuus aikuisten maahanmuuttajien kielellisissä elämäkerroissa
Author: Helopuro, Suvi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706054602
http://hdl.handle.net/10138/191153
Thesis level: master's thesis
Discipline: Finnish Language
Suomen kieli
Finska språket
Abstract: Tutkimus on kielipäiväkirjoihin ja avoimiin haastatteluihin perustuva tapaustutkimus, jossa lähtökohtana on aikuisten maahanmuuttajien tulkinta ja merkitysten muodostaminen maailmasta, jossa he toimivat. Tutkielman tavoitteena on saada selville, miten toimijuus näkyy aikuisten maahanmuuttajien kielen oppimista käsittelevissä kertomuksissa. Työn lähtökohtana on ekologinen ja sosiokulttuurinen kielenoppimiskäsitys, johon toimijuuden käsite liittyy läheisesti. Kielenoppiminen nähdään sosiaalisena ja dynaamisena toimintana, joka kytkeytyy erilaisiin tilanteisiin arjessa, ja toisilla ihmisillä on siinä tärkeä rooli. Analyysin ensimmäisessä osassa tarkastellaan, millaista toimijuutta tutkittavien kirjoitukset ilmentävät, miten havaittuja affordansseja hyödynnetään sekä millainen merkitys on toisilla ihmisillä tutkittavien arjessa ja oppimisprosessissa. Kielipäiväkirjoja lukiessa kiinnostavaksi kysymykseksi nousi, miksi havaittuja affordansseja ei hyödynnetä. Näin saattaa käydä esimerkiksi silloin, kun pelätään ymmärtämisongelmia tai jos tilanteen tärkeys aiheuttaa stressiä. Lisäksi mielenkiintoista on, että lähes kaikissa kielipäiväkirjoissa katsotaan, että virheiden korjaaminen edistäisi kielen oppimista. Analyysin toisessa osassa tarkastellaan yhden tutkittavan oppimispolkua hänen omassa toimintayhteisössään. Kielenoppija pääsee uuteen kieliyhteisöön vähitellen: informantilla oli alussa vaikeuksia, mutta suhteellisen nopeasti hän vakiinnutti paikkansa ryhmässä. Erityisesti tähän vaikutti hänen oma aktiivisuutensa, mutta myös muutaman tärkeän luokkakaverin tuki.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record