Inkluusio suomalaisessa koulujärjestelmässä : Miten inkluusio näyttäytyy Suomessa ja minkälainen on asenneilmapiiri sitä kohtaan?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074749
Title: Inkluusio suomalaisessa koulujärjestelmässä : Miten inkluusio näyttäytyy Suomessa ja minkälainen on asenneilmapiiri sitä kohtaan?
Author: Riihimäki, Tuomas
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074749
http://hdl.handle.net/10138/191178
Thesis level: master's thesis
Abstract: This thesis is about determine the meaning of inclusion in Finnish education system and policies. Defining inclusion is culturally challenging, because it has its own forms in every country and every country has their own educational system with their own history in education policies. Inclusion is the latest newcomer in modern educational discourse and has not yet been generally accepted by common consent. Topic is hot potato in education field and there is a lot of demand defining inclusion in educational sciences, to deeper the understand behind it. My research is founded on valued Finnish scientific publications. My data is collected from Kasvatus- lehti, from which I picked 10 articles among approximately 400 publications. My research methods rely upon content analyse, hermeneutical and phenomenological approaches. Use of my methods require proper review of my background as a researcher to make my study credible, which can be found in this thesis. This way reader can justify my results. The results of this study made even clearer the challenge of defining the word inclusion in Finland is a challenge. Results showed that it is in clear relation to word integration, almost acting as synonym. This confusion of between different ideology and concept has big impact on educational policy, wasting time and resources on developmental projects towards inclusive education in Finland. In brief, in through my comprehensive data, inclusion in Finland would constite to be democratic, accessible and social construct, that welcomes everybody to join in multiprofessional work community, no matter their qualities or disabilities. Importance of this study is to bring definition and continue the debate about inclusive education in Finland and internationally, and how inclusive education would progress in Finnish education system.Tutkimuksen tavoitteena on hahmotella inkluusio-käsitettä laadukkaan vertaisarvioidun Kasvatus-lehti artikkelijulkaisun pohjalta. Inkluusio on käsitteenä haastava. Se on kasvatus- ja koulutuspolitiikissa suhteellisen tuore termi ja vahvasti sidoksissa koulujärjestelmän poliittiseen ja historialliseen rakenteeseen. Lisäksi se tuntuu olevan koulutuspoliittisessa päätöksenteossa ja keskustelussa tämän hetken suurin "kuuma peruna". Aiempaa tutkimustietoa inkluusiosta määrittelemisestä käsitteenä, ei juuri ole suomessa tehty. Tutkimusaihe näyttäytyy suomalaisen tieteen kentällä suhteellisen pienessä roolissa, joten tilausta tutkimukselle on. Tutkimuskysymyksiin haettiin vastausta aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Aineistona toimivat Kasvatus-lehden julkaisut noin kymmenen vuoden ajalta, joita käytiin yhteensä läpi noin 400 kappaletta ja tarkempaan analyysiin valikoituivat kymmenen artikkelia. Oma tutkijaprofiili on avattu selkeästi, jotta tutkimuksen tuloksia lukiessa lukijalla on mahdollisuus arvioida tieteentekijän luotettavuutta. Tuloksena vahvistivat jo olemassa olevaa käsitystä inkluusion määrittelemisen haasteellisuudesta. Laaja tutkimusaineisto sekä termin vahva koulutuspoliittinen tausta ja koko inkluusion ideologian tuoreus asettavat haasteen sen yksinkertaiselle määrittelylle. Selkein aineistosta nouseva teema on kaikille yhteinen ja esteetön, erilaisuutta suvaitseva moniammatillinen demokratiaan nojaava kouluyhteisö. Tutkimustulokset luovat hyvää pohjaa ja yhteenvetoa koulutuspoliittisen tieteentekemisen kentälle sekä keskusteluun.
Subject: koulutuspolitiikka
erityisopetus
demokratia
kulttuuri
yhteisöllisyys
sisällönanalyysi
inkluusio
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record