Komeroituminen äärimmäisen sosiaalisen vetäytymisen muotona

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074760
Title: Komeroituminen äärimmäisen sosiaalisen vetäytymisen muotona
Alternative title: Extreme Social Withdrawal in Finland
Author: Takkunen, Laura; Uusitalo-Malmivaara, Lotta
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074760
http://hdl.handle.net/10138/191184
Thesis level: master's thesis
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik
Abstract: Social withdrawal is a comprehensive phenomenon previously studied mainly in Japan as 'hikikomori'. It has been connected to social as well as psychological and societal factors. The aim of this study was to examine the appearance of social withdrawal in Finland. Social withdrawal was investigated from the social exclusion perspective. The study aspired to describe the ordinary life of socially withdrawn young and to seek answers to the question of what kind of people they are. The study also endeavored to detect the factors that might be associated with the onset and continuation of the process of social withdrawal. The methods of the study included structural interview and the analysis of a message board used by socially withdrawn people. The interviewees were two men who were withdrawn, and the interviews were implemented via e-mail. The message board data, including 32 conversations, was collected from Hikikomero, a section of internet forum site Ylilauta. The analysis of the data was carried out by using content analysis. The results of the study implement that social withdrawal is a self-feeding phenomenon largely affecting lives of the people who are withdrawn. The study supports the assessment of social withdrawal as a male-dominating phenomenon. From the factors appearing in relation to the onset of the withdrawal, experiences of inability to fulfill the cultural expectations imposed for men and social disappointments were detected. From the background of social withdrawal it was possible to detect experiences of peer victimization and mental illnesses. From the factors appearing in relation to the continuation of social withdrawal the most salient ones were social phobia, depression and the inability to create and maintain relationships. The reaching of the withdrawn trough a message board creates hope to tackle the solitude developing adversely."Komeroituminen" on syrjäyttävä, äärimmäisen sosiaalisen vetäytymisen muoto, jolle ominaista on itse valittu yksinäisyys. Sosiaalista äärivetäytymistä on tutkittu etenkin Japanissa, jossa se tunnetaan hikikomori-nimisenä ilmiönä. Tyypillisesti ilmiön taustalta löytyy toisiaan vahvistavia psykologisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin suomalaista komeroitumista seuraamalla vetäytyneiden suosimaa Ylilauta-keskustelupalstaa. Palstan Hikikomero-osastolta poimittiin 32 keskustelua eli lankaa, joiden sisältö analysoitiin. Lisäksi palstalta saatiin kaksi käyttäjää haastateltavaksi. Keskeiset tutkimuskysymykset koskivat komeroituneiden elintapaa sekä komeroitumista aiheuttavia ja sitä ylläpitäviä tekijöitä. Tutkimuksen tuloksista voidaan havaita, että sosiaalinen vetäytyminen on komeroituneiden jokapäiväistä elämää hallitseva, syvenevä ilmiö. Tämän tutkimuksen tulokset aiempien ohella viittaavat komeroitumisongelman koskevan erityisesti miehiä. Komeroitumiseen johtavien tekijöiden joukosta erottui kokemus kyvyttömyydestä täyttää oletettuja miehelle asetettuja vaatimuksia ja osittain tästä seuranneet sosiaaliset pettymykset. Komeroitumisen taustalta löytyi epätyydyttäviä perhesuhteita, koulukiusatuksi joutumista ja mielenterveysongelmia. Komeroitumista ylläpitävistä tekijöistä nousivat keskeisimpinä esiin sosiaalisten tilanteiden pelko ja siitä johtuva vaikeus luoda ja ylläpitää ihmissuhteita sekä masennus. Osa vetäytyneistä ei enää edes kaivannut ulos komerostaan. Komeroituneiden löytäminen keskustelupalstan välityksellä antaa kuitenkin toivoa päästä puuttumaan epäedulliseen suuntaan kehittyvään yksinäistymiseen.
Subject: social withdrawal
social exclusion
message board
komeroituminen
hikokomori
sosiaalinen vetäytyminen
syrjäytyminen
keskustelupalsta
Subject (yso): vetäytyminen (psykologia)
keskustelupalstat
syrjäytyminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record