Näkökulmia hyönteisravinnon hyväksyntään ja torjuntaan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074777
Title: Näkökulmia hyönteisravinnon hyväksyntään ja torjuntaan
Author: Peura, Samuli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074777
http://hdl.handle.net/10138/191237
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: With the renewal of the EU's novel food legislation, insects will become a legal foodstuff in the near future, also in Finland. Insects are a potential source for ecological and ethical production of animal proteins. Interestingly, insect food causes a lot of disgust and fear in Finnish food culture, but also enthusiasm and interest. Previous studies have shown that insect food and food choices. The aim of this thesis is to gain a further understanding of Finnish consumers' attitudes towards insect food appearing in the Finnish food market. The data were acquired through internet discussions and expert interviews. The purpose of using two different data-sets was to provide a further understanding of the perceptions and experiences of approving and rejecting insect food intake, both from consumers' and experts' viewpoints. In addition, the aim was to obtain further information on the approval of insect acceptance now and in the future. The results show that the Finnish consumers' Internet discussions about insect food are very polarized. Some people reject the insects without any hesitation, but interest in the matter is also noticeable. Experiences of consumers and experts show that exposure to insect food is significant for its acceptance. Results of the study indicate that insect tasting is a success in Finland, and for the future it is possible for insect food to have its own consumer market. From the expert perspective, the "approving consumer" is still a mystery, therefore additional research is needed for example, in tasting events, to provide a clearer picture of which consumers are willing to adopt insects in their diet. The results confirm the views of previous research that hedonistic thinking patterns are ultimately stronger than those for ecological or ethical values, regarding insect food.EU:n uuselintarvikelainsäädännön uudistumisen myötä hyönteiset tulevat lailliseksi elintarvikkeeksi lähitulevaisuudessa myös Suomessa. Hyönteiset ovat mahdollisuuden ekologiseen ja eettiseen eläinperäisen proteiinin tuottamiseen. Mielenkiintoiseksi hyönteisravinnon tekee se, että suomalaisessa ruokakulttuurissa niiden syöntiin liittyy paljon inhoa ja pelkoja, mutta myös innostusta ja kiinnostusta. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että hyönteisiin ja ruoan valintaan liittyy monisäikeinen ilmiö, jossa henkilökohtaiset arvot ja kulttuurin vaikutus ovat jopa ristiriidassa. Tutkielman tavoitteena on hankkia lisäymmärrystä suomalaisten suhtautumisesta hyönteisravinnon tuloon elintarvikemarkkinoille. Tutkimusaineistoa hankittiin internetkeskusteluista ja asiantuntijahaastatteluilla. Kahden eri aineiston tarkoituksena oli tuottaa lisäymmärrystä hyönteisravinnon hyväksyntään ja torjuntaan liittyvistä käsityksistä ja kokemuksista, sekä kuluttajien että asiantuntijoiden näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena oli hankkia lisätietoa hyönteisravinnon hyväksynnästä nyt ja tulevaisuudessa. Tulokset osoittavat, että suomalaisten kuluttajien käymä internetkeskustelu hyönteisravinnosta on hyvin polarisoitunutta. Osa ihmisistä torjuu hyönteiset lähtökohtaistesti, mutta myös kiinnostusta on havaittavissa. Kuluttajien ja asiantuntijoiden kokemukset osoittavat, että hyönteisruoalle altistuminen on merkittävää sen hyväksynnän kannalta. Tutkimustulosten perusteella näyttää siltä, että hyönteisten maistamistilaisuudet ovat Suomessa menestyksekkäitä ja tulevaisuuden kannalta on mahdollista, että hyönteisravinnolle löytyy oma kuluttajakunta. Asiantuntijoiden näkökulmasta "hyväksyvä kuluttaja" on vielä mysteeri, joten lisätutkimusta tarvitaan esimerkiksi maistatustapahtumissa, jotta voidaan muodostaa selkeämpi kuva siitä, minkälaiset kuluttajat ovat valmiita omaksumaan hyönteiset ruokavalioonsa. Tulokset vahvistavat aiempien tutkimuksien käsityksiä siitä, että hedonistiset ajattelumallit ovat viime kädessä vahvempia selittäjiä valinnoille kuin esimerkiksi ekologiset tai eettiset arvot, myös hyönteisravinnon valinnassa.
Subject: hyönteisravinto
ruoan valinta
ruokakulttuuri
neofobia


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record