Verkkosivusto ja sen lähdekoodi teoksena

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705304290
Title: Verkkosivusto ja sen lähdekoodi teoksena
Author: Salama, Toni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705304290
http://hdl.handle.net/10138/191348
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kauppaoikeus
Commercial law
Handelsrätt
Abstract: Tutkielma käsittelee verkkosivustojen (WWW-sivustojen) teostasoarviointia kotimaisen oikeuden ja Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännön valossa. Tutkielman ydinkysymys on kaksijakoinen: Voiko verkkosivusto toisaalta olla visuaalisena tuotoksena siinä määrin tekijänsä itsenäinen ja omaperäinen henkinen luomus, että sen visuaalinen ilme saa tekijänoikeussuojaa itsenäisenä teoksena? Toisaalta voiko verkkosivuston lähdekoodi itsessään olla kirjallinen teos? Molempien lähestymistapojen luonnollinen jatkokysymys on, että jos verkkosi-vustot voivat olla kirjallisia tai taiteellisia (graafisia) teoksia, miten niiden teoskynnystä tai omaperäisyyttä tulee arvioida? Tutkielman sivujuonteena haetaan suuntaviivoja myös siihen, milloin verkkosivustoa voidaan pitää juridisessa mielessä tietokoneohjelmana ja milloin ei. Kysymys verkkosivuston määrittelystä tietokoneohjelmaksi tai ei-tietokoneohjelmaksi juridisessa mielessä vaikuttaa tietokoneohjelmiin sovellet-tavan tekijänoikeudellisen erityissääntelyn soveltumiseen verkkosivustoihin. Määritelmän tekemises-tä johtuvat juridiset seuraukset rajautuvat kuitenkin tutkielman ulkopuolelle.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu palautettava.pdf 1.411Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record