Vastikkeettoman luovutuksen verotus Suomessa ja Ruotsissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705304315
Title: Vastikkeettoman luovutuksen verotus Suomessa ja Ruotsissa
Author: Walden, Kai
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705304315
http://hdl.handle.net/10138/191360
Thesis level: master's thesis
Discipline: Finanssioikeus
Fiscal law
Finansrätt
Abstract: Tämän opinnäytetyön aiheena on selvittää, kuinka vastikkeettoman luovutuksen verotus on järjestetty Suomessa ja ulkomailla ja voidaanko nämä seikat huomioiden asuinmaata vaihtamalla saavuttaa konkreettisia verohyötyjä yksityishenkilön verotuksessa. Vastikkeettomia luovutuksia ovat perintö, lahja sekä testamenttisaanto. Suomessa vastikkeettomien luovutusten verotuksesta on säädetty perintö- ja lahjaverolaissa. Useissa maissa perintö- ja lahjaverosta on luovuttu. Naapurimaistamme yhdessäkään ei enää veroteta lahjoja tai perintöjä. Suomen voimassaolevaan perintö- ja lahjaverolakiin sisältyy maatilojen ja yritysten sukupolvenvaihdoksiin liittyviä huojennuksia. Nämä huojennukset ovat varsin merkittäviä verotuksen kannalta. Ruotsi luopui perintöjen ja lahjojen verotuksesta vuonna 2005. Tässä tutkimuksessa vertaillaan vastikkeettomiin luovutuksiin liittyvää verotusta Suomessa ja Ruotsissa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää sitä, voiko asuinpaikkaa muuttamalla saavuttaa merkittävää etua perintö- ja lahjaverotuksen kannalta. Voiko asuinpaikkaa muuttamalla, vaikka vain väliaikaisestikin, välttyä kokonaan perintö- ja lahjaverolta. Erityisesti selvitetään sitä, voiko Ruotsiin muuttamalla välttyä perintö- ja lahjaverolta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää myös sitä, missä tilanteessa mahdollinen muuttaminen olisi kannattavaa perintö- ja lahjaverotuksen kannalta. Lisäksi pyrkimyksenä on kartoittaa sitä, kuinka mahdollinen sukupolvenvaihdoshuojennus ja muut mahdolliset verotuksellisesti merkittävät seikat vaikuttavat harkittaessa muuttoa ulkomaille verotuksellisista syistä. Tutkimuksen tulos osoitti, että Ruotsiin muuttamalla on mahdollista välttyä perintö- ja lahjaveroilta. Ratkaisevana tekijänä verovelvollisuuden syntymisessä on luovutushetken asuinpaikka. Perintö- ja lahjaverolain 4 §:n mukaan verovelvollisuus Suomeen syntyy, jos vastikkeettoman luovutuksen antajan tai luovutuksen saajan asuinpaikka luovutushetkellä oli Suomessa


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record